Acid oleic

(Đổi hướng từ Axit oleic)

Axít oleic (tiếng Anh: Oleic acid) là một axít béo có một nối đôi omega-9 được tìm thấy trong nhiều động và thực vật. Công thức: C18H34O2 (hay CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH [1]). Theo IUPAC, tên của axít oleic là axít cís- octadec-9-enoic (cis-9-octadecenoic acid), và tên ngắn gọn là 18:1 cis-9.

Axít oleic
Axít oleic 3D

Dạng bão hoà của axít oleic là axít stearic (stearic acid).

Tính chất vật lýSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Bishop, Paul L. (2000). Pollution Prevention: Chapter 2 - Properties and Fates of Environmental Contaminants Lưu trữ 2008-09-10 tại Wayback Machine, instructional slides to accompany

Pollution Prevention:Fundamentals and Practice, by Paul L. Bishop (ISBN 0-07-366147-3). Truy cập 2005-03-07.

Liên kết ngoàiSửa đổi