Acid diphosphoric

(đổi hướng từ Axit pyrophosphoric)

Axit điphotphoric, còn gọi là axit pyrophotphoric, là hóa chất axit vô cơ có công thức H4P2O7.

Axit điphotphoric
Pyrophosphoric-acid-2D.png
Pyrophosphoric-acid-3D-vdW.png
Danh pháp IUPACAxít pyrophotphoric
Tên khácAxít pyrophotphoric
Nhận dạng
Số CAS2466-09-3
Ảnh Jmol-3Dảnh
SMILES
Thuộc tính
Công thức phân tửH4P2O7
Khối lượng mol177,97496 g/mol
Điểm nóng chảy 71,5 °C (344,6 K; 160,7 °F)
Điểm sôi
Độ hòa tan trong nướcHòa tan vô cùng
Độ hòa tanRất dễ hòa tan trong alcohol, ete
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).

Tính chất vật lýSửa đổi

Chất này lỏng sánh như siro, hoặc là chất nhớt trắng, không màu, không mùi, có tính hút ẩm, tan trong nước, đietyl ete,...

Tính chất hóa họcSửa đổi

Axit điphotphoric từ từ thủy phân thành axit photphoric.

H4P2O7 + H2O ⇌ 2H3PO4 (Phản ứng thuận nghịch)

Ngoài ra, axit điphotphoric khi đun nóng bị mất nước và chuyển thành axit metaphotphoric:

H4P2O7 → 2HPO3 + H2O

Axit metaphotphoric cũng từ từ bị thủy phân thành axit photphoric:

HPO3 + H2O → H3PO4

Axit điphotphoric là một axit vô cơ mạnh trung bình. Cation, muối, este của axit điphotphoric là muối điphotphat.

Điều chếSửa đổi

Vì axit điphotphoric không thể điều chế bằng cách cho điphotpho pentaoxit tác dụng với nước nên nó được điều chế bằng cách đun nóng Axit phosphoric ở nhiệt độ 100 - 125oC:

2H3PO4 → H4P2O7 + H2O

Tham khảoSửa đổi