Bình Hòa Đông là xã thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.

Điều kiện tự nhiênSửa đổi

  • Diện tích tự nhiên: 3.666 hécta.
  • Dân số: 2.068 nhân khẩu.

Vị tri địa lýSửa đổi

Lịch sửSửa đổi

Nghị định của Chính phủ số 27-CP ngày 24-3-1994 về việc điều chỉnh địa giới huyện, xã thuộc tỉnh Long An. Huyện Mộc Hóa, Thành lập xã Bình Thạnh trên cơ sở 837 hécta diện tích tự nhiên với 108 nhân khẩu của xã Bình Phong Thạnh; 2.726,8 hécta diện tích tự nhiên với 642 nhân khẩu của xã Bình Hoà Đông.

Hành chínhSửa đổi

Xã Bình Hòa Đông được chia thành 4 ấp từ ấp 1 đến ấp 4.

Giáo dục, Y tếSửa đổi

Kinh tế, xã hộiSửa đổi

Giao thông, thủy lợiSửa đổi

Văn hóa, thể thaoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi