Mở trình đơn chính

Bóng chuyền tại Đại hội Thể thao châu Á 1998

Huy chương giành đượcSửa đổi

Trong nhàSửa đổi

Nội dung Vàng Bạc Đồng
Nam   Trung Quốc   Hàn Quốc   Trung Hoa Đài Bắc
Nữ   Trung Quốc   Hàn Quốc   Nhật Bản

Bảng huy chươngSửa đổi

1   Trung Quốc 2 0 0 2
2   Hàn Quốc 0 2 0 2
3=   Nhật Bản 0 0 1 1
3=   Trung Hoa Đài Bắc 0 0 1 1

Tham khảoSửa đổi