Mở trình đơn chính

 •

Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này thể hiện dấu •

Cách sử dụng

{{,}}

Dữ liệu bản mẫu

Đây là các Dữ liệu về bản mẫu này. Nó được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan.

Bản mẫu này tạo dấu “•”. Bản mẫu không có tham số.

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Không định rõ tham số

Xem thêm

  • {{!}}: thể hiện dấu |
  • {{!!}}: thể hiện dấu ||