Bản mẫu:

(Đổi hướng từ Bản mẫu:*)

 •

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này hiển thị dấu bullet: [ • ]

Nó tương đương với mã HTML: [ • ], hay: một ký tự trắng không xuống dòng, một dấu bullet và một ký tự trắng bình thường.

Cách sử dụng bản mẫu này để tạo một ký tự phân cách các mục trong một danh sách đã lỗi thời. Xin sử dụng {{Flatlist}} hoặc class="hlist" thay thế. Xem WP:DSNGANG.

Cách sử dụng

[[Mục 1]]{{•}}[[Mục 2]]
[[Mục 1]]{{*}}[[Mục 2]]
Mục 1 • Mục 2

Dữ liệu bản mẫu

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho •

Bản mẫu này tạo dấu “•”. Bản mẫu không có tham số.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Không định rõ tham số

Đổi hướng

Kích cỡ dấu chấm

· dấu chấm giữa
· {{middot}} đậm
dấu bullet nhỏ
{{bullet}}
dấu bullet đậm
{{en dash}}
{{em dash}}

Xem thêm

Một số bản mẫu có cấu trúc hoặc chức năng tương tự:

  • {{·}} – dấu chấm giữa in đậm "·"
  • {{spaced ndash}} – dấu gạch ngang en dash "–"
  • {{\}} – dấu gạch chéo xuôi "/" đôi lúc cần dùng trong các danh sách
  • {{Colorbull}} – một dấu bullet có màu, có tùy chọn wikilink
  • {{Asterisk}} – hiển thị một dấu hoa thị "*" ở đầu dòng văn bản.