Bản mẫu:2010 FIFA World Cup qualification - CAF Third Round (Group 3)

Đội tuyển
St Điểm
 Algérie 6 13
 Ai Cập 6 13
 Zambia 6 5
 Rwanda 6 2


Bản mẫu:2010 FIFA World Cup qualification (CAF Third Round) group talk

Tài liệu bản mẫu[tạo]