Bản mẫu:Cb-cấm-tên qcáo

Bạn đã bị cấm sửa đổi vô thời hạn vì dường như nó chỉ dùng với mục đích quảng cáo. Nếu bạn tin rằng lần cấm này là không công bằng, bạn có thể chống lại quyết định cấm bằng cách thêm đoạn {{bỏ cấm|lý do=Lý do của bạn ở đây ~~~~}}, nhưng trước tiên bạn nên đọc hướng dẫn chống lại việc cấm.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
 • Bản mẫu này đã được thiết kế cẩn thận dựa trên hướng dẫn tại en:WP:cb dự án cảnh báo thành viên của wiki tiếng Anh.
 • Xin xem đề mục các bản mẫu thử nghiệm trước khi sử dụng bất kỳ tiêu bản nào tại trang thảo luận thành viên để cảnh báo họ. Áp dụng bản mẫu phù hợp nhất với mục đích của bạn có thể giảm sự bối rối từ thông điệp bạn muốn nói. Chú ý: Chỉ có bảo quản viên mới cấm được thành viên, thêm một tiêu bản cấm không phải là cấm. Xem Tin nhắn cho bảo quản viên để yêu cầu cấm thành viên.
 • Xin nhớ thay thế bản mẫu bằng {{subst:Cb-cấm-tên qcáo}} thay vì {{Cb-cấm-tên qcáo}}.
  • Dù bản mẫu này phải được thay thế trên trang thảo luận thành viên, nó cũng được thiết kế để hiển thị đúng khi không thể thực hiện thay thế.
 • Bản mẫu này dùng hàm cú pháp. Để ghi chi tiết hơn về thông báo, bạn có thể ghi: thời hạn cấm, lý do cụ thể vì sao cấm, và tự động thêm chữ ký của bạn
  {{thế:Cb-cấm-tên qcáo|vô danh=có|thời gian=Thời hạn|lý do=Vì lý do khác|khóa thảo luận=có|trang=Trang đích|=có}}
 • Ghi chú:
  • Nếu bạn không đặt thời hạn cấm, hãy thay thời gian=Thời hạn bằng vô hạn=có.
  • Một bản mẫu mặc định dành cho cấm vĩnh viễn thì không cần tham số thời gian hay vô hạn.
  • Nếu bạn không cấm thành viên vô danh, hãy bỏ thông số vô danh.
  • Kèm thông số trang để nhắc đến trang mà vì nó việc cấm xảy ra.
  • Thông số khóa thảo luận nên lược bỏ trừ khi người dùng không được phép sửa trang thảo luận của chính họ.
  • Thông số tùy chọn có thể được dùng nếu từ "vì" ở trước lý do cấm không đúng ngữ pháp. Ví dụ, nếu đặt vì=theo, thông báo cấm sẽ ghi là "cấm sửa đổi theo". Đừng dùng thông số này nếu bạn không muốn đổi chữ "vì".
 • Xem thêm Bản mẫu:Thành viên bị cấm dành cho thông báo ở trang thành viên.


Dụng ý tốt Dụng ý xấu
Cấm tên người dùng Cấm vì vi phạm tên người dùng hoặc
Cấm vì tên người dùng trùng với tên người nổi tiếng
Cấm vì rõ ràng vi phạm tên người dùng
Cấm tên quảng cáo Cấm vì vi phạm tên ngụ ý quảng cáo Cấm vì vi phạm tên quảng cáo và spam
Cấm tên người dùng bot Cấm vì vi phạm tên người dùng N/A
Cấm tên người dùng chỉ dùng để phá hoại N/A Cấm vì tài khoản chỉ dùng để phá hoại
và vi phạm rõ ràng tên người dùng