Bản mẫu:Chỉ có một nguồn

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mục đíchSửa đổi

Bản mẫu này thông báo cho người xem về một bài viết hoặc phần của bài viết dường như dựa vào một nguồn duy nhất. Tài liệu bách khoa toàn thư mà chỉ dựa trên một nguồn duy nhất là không hợp lý bởi vì nó có thể không chính xác hoặc chỉ đại diện cho một quan điểm. Không có các nguồn khác, độ chính xác hoặc tính trung lập có thể không xác đáng. Bằng cách tìm nhiều nguồn độc lập, độ tin cậy của bách khoa toàn thư được cải thiện.

Tham sốSửa đổi

Ví dụSửa đổi

Cho toàn bộ bài viết:

  • {{Chỉ có một nguồn|date=Tháng 2 2023}}

Cho một phần của bài viết:

  • {{Chỉ có một nguồn|section|date=Tháng 2 2023}}

NgàySửa đổi

Như với hầu hết các bản mẫu dọn dẹp, tham số date= có thể được dùng để chỉ ra tháng đưa vào.

Chú ý khi sử dụngSửa đổi

  • Bản mẫu này chỉ nên được sử dụng cho nội dung bách khoa toàn thư có nguồn xác minh, được trích dẫn, nhưng chỉ có một nguồn.
  • Một nguồn duy nhất không tự động coi là một vấn đề. Phán đoán tốt và ý thức chung nên được sử dụng.
  • Vui lòng xem xét việc cải thiện bài viết hoặc thực hiện tìm các trích dẫn bổ sung vào trang trước khi thêm bản mẫu này.
  • Tốt hơn nên cung cấp một lý do đặt bản mẫu trong bản tóm lược sửa đổi của bạn hoặc trên trang thảo luận của bài viết. Bạn càng mô tả cụ thể mối quan tâm của mình, các biên tập viên càng ít có khả năng hiểu sai.
  • Nếu bạn tin rằng các vấn đề tồn tại ngoài chính các nguồn, hãy giải quyết vấn đề đó bằng một bản mẫu thích hợp (xem bên dưới), thay vì chỉ đặt câu hỏi về nguồn.
  • Không thế: bản mẫu này.
  • Các bài viết sử dụng bản mẫu này sẽ được thêm vào Thể loại:Trang thiếu chú thích trong bài.

Xem thêmSửa đổi