Bản mẫu:Hoan nghênh-phá hoại

Chào mừng Sửa đổi

Xin chào Jimbo và chào mừng đến Wikipedia! Có lẽ bạn đã phát hiện ra việc sửa đổi bách khoa toàn thư Wikipedia này dễ như thế nào và chúng tôi đánh giá cao những đóng góp mang tính bách khoa, nhưng một số sửa đổi của bạn không phù hợp với quy định của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về điều này, xem quy định Wikipedia về phá hoạinhững gì không được chấp nhận tại Wikipedia. Nếu bạn muốn thử nghiệm cú pháp hay sửa đổi thử trên wiki, hãy dùng Chỗ thử (nhưng hãy cẩn thận rằng nội dung của Chỗ thử bị xóa thường xuyên) thay vì trong bài viết.

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, bạn có thể đến đặt câu hỏi tại Giúp sử dụng Wikipedia, hoặc bạn có thể click here để yêu cầu trợ giúp trên trang thảo luận của bạn và một tình nguyện viên sẽ sớm trả lời. Bạn cũng có thể truy cập các trang giới thiệu chung về Wikipedia hữu ích sau:

Tôi hy vọng bạn thích sửa đổi và trở thành một biên tập viên Wikipedia! Nhớ ký tên trên các trang thảo luận bằng cách sử dụng bốn dấu ngã (~~~~); điều này sẽ tự động tạo ra tên của bạn và thời gian ký tên hiện tại. Hãy viết một ghi chú ở dưới cùng tại trang thảo luận của tôi nếu bạn muốn liên hệ với tôi. Một lần nữa, chào mừng bạn! ~~~~

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng Sửa đổi

Dùng như sau: {{Thế:Hoan nghênh phá hoại}} ~~~~ tại trang thảo luận của những thành viên vừa có sửa đổi không thiện ý.

Xem thêm Sửa đổi

Chào mừng thành viên vừa tạo tài khoản
Bản mẫu Nội dung Ngôn ngữ
{{Hoan nghênh3}} {{thế:Hoan nghênh3}} ~~~~ Chào mừng thành viên mới, hiển thị tốt trên Wikipedia di động Tiếng Việt và tiếng Anh
{{Hoan nghênh2}} {{thế:Hoan nghênh2}} ~~~~ Chào mừng thành viên mới, đồng bộ với trang Wikipedia:Cộng đồng Tiếng Việt và tiếng Anh
Thành viên:Băng Tỏa/Welcome Phải dùng Twinkle Chào mừng thành viên mới, đồng bộ với trang Wikipedia:Cộng đồng Tiếng Việt và Tiếng Anh
{{Hoan nghênh4}} {{thế:Hoan nghênh4}} ~~~~ Chào mừng thành viên mới, theme xanh lá cây Tiếng Việt và tiếng Anh
{{Hoan nghênh5}} {{thế:Hoan nghênh5}} ~~~~ Chào mừng thành viên mới Tiếng Việt và tiếng Anh
{{Hoan nghênh7}} {{thế:Hoan nghênh7}} ~~~~ Chào mừng thành viên mới Tiếng Việt Tiếng Anh
{{Hoan nghênh8}} {{thế:Hoan nghênh8}} ~~~~ Chào mừng thành viên mới, phái sinh của bản mẫu 7 Tiếng Việt Tiếng Anh
{{Hoan nghênh12}} {{thế:Hoan nghênh12}} ~~~~ Chào mừng thành viên mới, theme trắng đen Tiếng Việt và Tiếng Anh
{{Chào mừng thành viên mới}} {{thế:Chào mừng thành viên mới}} ~~~~ Chào mừng thành viên mới Tiếng Việt và Tiếng Anh
Hoan nghênh IP
Bản mẫu Nội dung Ngôn ngữ
{{Hoan nghênh vô danh}} {{thế:Hoan nghênh vô danh}} ~~~~ Chào mừng thành viên dùng IP Tiếng Việt và tiếng Anh
{{Hoan nghênh vô danh nghịch thử}} {{thế:Hoan nghênh vô danh nghịch thử}} ~~~~ Chào mừng thành viên dùng IP có sửa đổi thử nghiệm Tiếng Việt và tiếng Anh
{{hoan nghênh vô danh thiếu tính xây dựng}} {{thế:hoan nghênh vô danh thiếu tính xây dựng}} ~~~~ Chào IP sửa đổi thiếu tính xây dựng hoặc phá hoại Tiếng Việt
{{hoan nghênh vô danh có tính xây dựng}} {{thế:hoan nghênh vô danh có tính xây dựng}} ~~~~ Chào IP có sửa đổi hữu ích (giúp cập nhật số liệu, nâng cấp bài viết...) và kêu gọi tạo tài khoản Tiếng Việt
Khác
Bản mẫu Nội dung Ngôn ngữ
{{Bài viết đầu tiên}} {{thế:Bài viết đầu tiên}} ~~~~ Chào mừng sau khi bài do thành viên viết bị xóa Tiếng Việt
{{Hoan nghênh-spam}} {{thế:Hoan nghênh-spam}} ~~~~ Chào mừng sau khi thành viên thêm liên kết spam Tiếng Việt
{{Nghịch thử}} {{thế:nghịch thử}} ~~~~
hoặc
{{thế:nghịch thử|Tên trang}} ~~~~
Nhắc nhở ngắn gọn việc sửa đổi thử nghiệm Tiếng Việt
{{Hoan nghênh-phá hoại}} {{thế:Hoan nghênh-phá hoại}} ~~~~ Cảnh cáo việc phá hoại Tiếng Việt
{{Welcome-en}} {{thế:Welcome-en}} ~~~~ Chào mừng thành viên dùng tiếng Anh Tiếng Anh