Bản mẫu:PD-USGov-Military

Phạm vi công cộng Hình ảnh này là công trình của công chức thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DOD), được tạo ra trong quá trình thực thi công vụ. Là công trình của Chính quyền Liên bang Hoa Kỳ, hình ảnh này thuộc về phạm vi công cộng. Xem quy định bản quyền. Bộ quốc phòng Hoa Kỳ

Xem thêmSửa đổi