Bản mẫu:PD-USGov-Military-Army

Phạm vi công cộng Hình ảnh này là công trình của binh sĩ và viên chức trong Quân đội Hoa Kỳ, được thực hiện hay chụp trong khi thực thi công vụ. Là một công trình của Chính quyền Liên bang Hoa Kỳ, hình ảnh này thuộc phạm vi công cộng. Phạm vi công cộng

Xem thêmSửa đổi