Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Diaphoretickes  [Taxonomy; sửa]
(kph): Archaeplastida  [Taxonomy; sửa]
Giới: Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Embryophyta /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Polysporangiophytes /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Tracheophyta /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Spermatophyta /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Angiospermae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Eudicots  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Core eudicots  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Superrosids  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Rosids  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Malvids  [Taxonomy; sửa]
Bộ: Sapindales  [Taxonomy; sửa]
Họ: Rutaceae  [Taxonomy; sửa]
Phân họ: Aurantioideae  [Taxonomy; sửa]
Chi: Clausena  [Taxonomy; sửa]

Wikipedia does not yet have an article about Clausena. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Clausena's taxonomy. Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Aurantioideae [Taxonomy; sửa]
Cấp: genus (hiển thị là Chi)
Liên kết: Clausena
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: có (cấp quan trọng)
Chú thích phân loại: Appelhans, Marc S.; Bayly, Michael J.; Heslewood, Margaret M.; Groppo, Milton; Verboom, G. Anthony; Forster, Paul I.; Kallunki, Jacquelyn A. & Duretto, Marco F. (2021), “A new subfamily classification of the Citrus family (Rutaceae) based on six nuclear and plastid markers”, Taxon, doi:10.1002/tax.12543
Chú thích phân loại cấp trên: