Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Diaphoretickes  [Taxonomy; sửa]
(kph): Archaeplastida  [Taxonomy; sửa]
Giới: Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Streptophyta  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Embryophytes /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Polysporangiophytes /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Tracheophyta /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Spermatophyta /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Angiospermae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Eudicots  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Core eudicots  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Superrosids  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Rosids  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Malvids  [Taxonomy; sửa]
Bộ: Malpighiales  [Taxonomy; sửa]
Họ: Phyllanthaceae  [Taxonomy; sửa]
Phân họ: Phyllanthoideae  [Taxonomy; sửa]

Wikipedia does not yet have an article about Phyllanthoideae. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Phyllanthoideae's taxonomy. Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Phyllanthaceae [Taxonomy; sửa]
Cấp: subfamilia (hiển thị là Phân họ)
Liên kết: Phyllanthoideae
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: không
Chú thích phân loại:
Chú thích phân loại cấp trên: Angiosperm Phylogeny Group (2016). “An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV” (PDF). Botanical Journal of the Linnean Society. 181 (1): 1–20. doi:10.1111/boj.12385. ISSN 0024-4074.