Bản mẫu:Nguồn không đáng tin?

(đổi hướng từ Bản mẫu:Vc)

[nguồn không đáng tin?]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Hãy đặt bản mẫu này vào sau nguồn trích dẫn được cho là không đáng tin cậy hay không chính xác.

Cách sử dụngSửa đổi

Xem thêmSửa đổi