Mở trình đơn chính

Kết quảSửa đổi

Hiện nay vẫn còn một số ghế chưa đếm phiếu xong, bảng kết quả sẽ được bổ túc thường xuyên dựa theo website của Uỷ ban Bầu cử Úc [1]

Hạ việnSửa đổi

(Phiếu chọn một trong hai đảng)

Đảng Phiếu Tổng số % Thay đổi %
Đảng Lao động Úc 5.839.981 52.89 +5,63
Liên đảng Úc 5.201.965 47.11 -5,63

Thượng việnSửa đổi

Đảng Tái nhiệm Tân nghị sĩ Tổng số
Đảng Lao động Úc 14 18 32
Liên đảng Úc 19 18 37
Đảng Xanh (Úc) 2 3 5
Đảng Gia đình 1 0 1
Đại biểu Độc lập Úc 0 1 1

Thành phần đắc cử địa phương từng ĐảngSửa đổi

Đảng NSW VIC QLD WA SA TAS ACT NT Kết quả 2007 Kết quả 2004
Đảng Lao động Úc 28 21 15 4 6 5 2 2 80 60
Đảng Tự do Úc 14 12 7 10 5 0 0 0 49 74
Đảng Quốc gia Úc 5 2 3 0 0 0 0 0 10 12
Đảng Lãnh thổ Úc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Đại biểu Độc lập Úc 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3
Chưa công bố 1 2 3 1 0 0 0 0 9 0
Tổng số 49 37 29 15 11 5 2 2 150 150
% số phiếu đã đếm 82.87 84.41 84.28 85.05 86.62 92.11 82.89 75.02 84,20

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Uỷ ban Bầu cử Úc - Phòng đếm phiếu