Trong toán học, bổ đề là một giả thuyết đã được chứng minh hoặc chắc chắn sẽ được chứng minh dùng làm nền tảng để từ đó các nhà toán học tiếp tục nghiên cứu và đạt tới một kết quả cao hơn. Về bản chất, hầu như không có phân biệt chính thức giữa bổ đề và định lý ngoài mặt tác dụng và quy ước.

Một số bổ đề nổi tiếngSửa đổi

Giải tíchSửa đổi

Số họcSửa đổi

Đại sốSửa đổi

Tập hợp và thứ tựSửa đổi

Hình học và tô-pôSửa đổi

Xác suất thống kêSửa đổi

Toán ứng dụngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi