Bộ Gõ kiến (danh pháp khoa học: Piciformes) là bộ chim gồm có 9 họ, với khoảng 82 chi hiện hữu và 446 loài đã biết.

Bộ Gõ kiến
Red-bellied woodpecker on railing.JPG
Chim Melanerpes carolinus trống
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Aves
Phân lớp (subclass)Neornithes
Phân thứ lớp (infraclass)Neognathae
Liên bộ (superordo)Neoaves
Bộ (ordo)Piciformes
Meyer & Wolf, 1810
Các phân bộ và các họ còn sinh tồn
Danh pháp đồng nghĩa
Galbuliformes

Phân loạiSửa đổi

Bộ: PICIFORMES

 • Không phân hạng (tất cả là hóa thạch)
  • Piciformes gen. et sp. indet. IRScNB Av 65 (Tiền Oligocen ở Boutersem, Bỉ)
  • Piciformes gen. et sp. indet. SMF Av 429 (Hậu Oligocen ở Herrlingen, Đức)
 • Phân bộ Galbulae
 • Phân bộ Pici
  • Các đơn vị phân loại chưa thể dung giải và là cơ sở (tất cả đều là hóa thạch)
  • Họ: Lybiidae (11 chi, 42 loài, mới được tách từ họ Capitonidae)
  • Họ: Megalaimidae (2-3 chi, khoảng 34 loài, mới được tách từ họ Capitonidae)
  • Họ: Ramphastidae (6 chi, khoảng 44 loài)
  • Họ: Semnornithidae (1 chi, 2 loài, mới được tách từ họ Capitonidae)
  • Họ: Capitonidae (2 chi, khoảng 15 loài)
  • Họ: Miopiconidae (hóa thạch, Miopico benimellalensis)
  • Họ: Picavidae (hóa thạch, Picavus litencicensis)
  • Họ: Picidae (39 chi, 237 loài)
  • Họ: Indicatoridae (4 chi, 17 loài)

Phát sinh chủng loàiSửa đổi

Cây phát sinh chủng loài dưới đây vẽ dựa theo các kết quả phân tích của Barker và Lanyon (2000)[3], Ericson và ctv. (2006)[4], Hackett và ctv. (2008)[5], Johansson và Ericson (2003)[6], Moyle (2004)[7], Witt (2004)[8].

 Piciformes 
 Galbulae 

Galbulidae

Bucconidae

 Pici 
 Ramphastides 

Megalaimidae

Lybiidae

Capitonidae

Semnornithidae

Ramphastidae

 Picides 

Indicatoridae

Picidae

Hình ảnhSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Ramphastidae?
 2. ^ Ramphastidae? "Capitonidae" (Lybiidae, Megalaimidae)? hay trong họ Capitonididae nghĩa hẹp?
 3. ^ Barker F. K., S. M. Lanyon (2000), The impact of parsimony weighting schemes on inferred relationships among toucans and neotropical barbets (Aves: Piciformes), Mol. Phylogenet. Evol. 15 (2): 215-234, doi:10.1006/mpev.2000.0752.
 4. ^ Ericson P. G. P., C. L. Anderson, T. Britton, A. Elzanowski, U. S. Johansson, M. Kallersjo, J. I. Ohlson, T. J. Parsons, D. Zuccon, G. Mayr (2006a), Diversification of Neoaves: Integration of molecular sequence data and fossils, Biol. Lett. 2, 543-547. doi:10.1098/rsbl.2006.0523
 5. ^ Hackett S. J., R. T. Kimball, S. Reddy, R. C. K. Bowie, E. L. Braun, M. J. Braun, J. L. Chojnowski, W. A. Cox, K -L. Han, J. Harshman, C. J. Huddleston, B. D. Marks, K. J. Miglia, W. S. Moore, F. H. Sheldon, D. W. Steadman, C. C. Witt, T. Yuri (2008), A phylogenetic study of birds reveals their evolutionary history, Science 320 (5884): 1763-1767.doi:10.1126/science.1157704
 6. ^ Johansson U.S., P. G. P. Ericson (2003), Molecular support for a sister group relationship between Pici and Galbulae (Piciformes sensu Wetmore 1960), J. Avian Biol. 34 (2): 185-197. doi:10.1034/j.1600-048X.2003.03103.x
 7. ^ Moyle R. G. (2004), Phylogenetics of barbets (Aves: Piciformes) based on nuclear and mitochondrial DNA sequence data, Mol. Phylogenet. Evol. 30 (1): 187-200. doi:10.1016/S1055-7903(03)00179-9
 8. ^ Witt C. C. (2004), "Rates of Molecular Evolution and their Application to Neotropical Avian Biogeography" Lưu trữ 2013-09-28 tại Wayback Machine, Luận án tiến sĩ, Đại học bang Louisiana.

Tham khảoSửa đổi

 • Ballmann, Peter (1969): Les Oiseaux miocènes de la Grive-Saint-Alban (Isère) [The Miocene birds of Grive-Saint-Alban (Isère)]. Geobios 2: 157-204. [French with English abstract] doi:10.1016/S0016-6995(69)80005-7 (HTML abstract)
 • Cracraft, Joel & Morony, John J. Jr. (1969): A new Pliocene woodpecker, with comments on the fossil Picidae. American Museum Novitates 2400: 1-8. PDF fulltext Lưu trữ 2009-03-19 tại Wayback Machine
 • Gorman, Gerard (2004): Woodpeckers of Europe: A Study of the European Picidae. Bruce Coleman, UK. ISBN 1 872842 05 4.

Liên kết ngoàiSửa đổi