Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Một ban trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là một ban trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban này được hợp nhất về Văn phòng Trung ương Đảng tháng 5 năm 2007 và được lập lại theo Quyết định số 158-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 28 tháng 12 năm 2012. Hiện tại ban có 146 thành viên, Trưởng ban hiện nay là ông Phan Đình Trạc.

Ban Nội chính Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam


Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban lãnh đạo khóa XIII
Trưởng ban Phan Đình Trạc
Phó Trưởng ban Võ Văn Dũng (thường trực)
Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thái Học
Nguyễn Văn Yên
Đặng Văn Dũng
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư Trung ương
Chức năng Cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.
Cấp hành chính Cấp Trung ương
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ Tòa nhà A4, phố Nguyễn Cảnh Chân, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Trang web https://noichinh.vn/
Lịch sử
Thành lập 1966
Ngày truyền thống 05 tháng 1
Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng

Lịch sử sửa

Ban này được thành lập lần đầu ngày 05 tháng 1 năm 1966 với tên gọi ban đầu là Ban Pháp chế Trung ương.[1]

Ngày 23 tháng 12 năm 1991, Ban Nội chính lại được giao chức năng, nhiệm vụ mới theo Quyết định số 17-QĐ/TW, do Ủy viên Bộ Chính trị Đào Duy Tùng ký, theo đó "Đặc biệt, đối với một số vụ án quan trọng có ảnh hưởng chính trị rộng hoặc có liên quan đến cán bộ cao cấp mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần cho phương hướng chỉ đạo thì Ban Nội chính Trung ương có trách nhiệm theo dõi, chuẩn bị ý kiến đề xuất; đồng thời giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở các ngành: kiểm sát, toà án, tư pháp, thanh tra, hải quan, trọng tài kinh tế nhà nước, Hội luật gia…".[1]

Sau vụ án Năm Cam, Ban này được hợp nhất về Văn phòng Trung ương Đảng tháng 5 năm 2007.

Quyết định tái thành lập Ban Nội chính trung ương và Ban Kinh tế Trung ương và chỉ định chức vụ Trưởng ban được Bộ Chính trị ra quyết định từ ngày 28 tháng 12 năm 2012 và được chính thức công bố ngày 2 tháng 1 năm 2013.[2]

Tháng 1 năm 2020, Bộ Chính trị ra Quyết định số 216-QĐ/TW[3] thay thế Quyết định năm 2012. Theo đó, chức năng của Ban Nội chính chuyển từ "cơ quan tham mưu" thành "cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ" về công tác nội chính của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Đảng Cộng sản Việt NamBan Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.[4]

Cơ cấu tổ chức khóa XIII sửa

Trưởng ban sửa

Phó Trưởng ban sửa

 1. Võ Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực
 2. Nguyễn Thái Học [6]
 3. Nguyễn Thanh Hải [7]
 4. Nguyễn Văn Yên [8]
 5. Đặng Văn Dũng [9]

Các vụ và đơn vị trực thuộc sửa

 • Văn phòng Ban
 • Vụ Tổ chức - Cán bộ
 • Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc
 • Vụ Pháp luật
 • Vụ Cơ quan nội chính
 • Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng
 • Vụ Cải cách Tư pháp
 • Vụ Nghiên cứu tổng hợp
 • Vụ Địa phương I
 • Vụ Địa phương II
 • Vụ Địa phương III
 • Tạp chí Nội chính

Lãnh đạo qua các thời kỳ sửa

STT Tên Chức vụ Giai đoạn Ghi chú
1 Trường Chinh Trưởng ban Uỷ viên Bộ Chính trị
2 Lê Đức Thọ Trưởng ban Uỷ viên Bộ Chính trị
3 Võ Văn Kiệt Trưởng ban Uỷ viên Bộ Chính trị
4 Trần Quốc Hoàn Trưởng ban 1976 - 1979 Bí thư Trung ương Đảng
5 Lê Quốc Thân Trưởng ban 1979 - 1982 Uỷ viên Trung ương Đảng
6 Trần Quốc Hương Trưởng ban 1986 - 1991 Bí thư Trung ương Đảng
7 Lê Đức Bình Trưởng ban 1991 - 1996 Uỷ viên Trung ương Đảng
8 Trương Vĩnh Trọng Trưởng ban 2001 - 2006 Bí thư Trung ương Đảng
9 Nguyễn Bá Thanh Trưởng ban 2013 - 2015 Uỷ viên Trung ương Đảng
9 Phan Đình Trạc Quyền trưởng ban 2015 - 2016 Uỷ viên Trung ương Đảng
Trưởng ban 2016 - 2017
2017 - Bí thư Trung ương Đảng
2021 - Ủy viên Bộ Chính trị

Chức năng, nhiệm vụ sửa

 1. Nghiên cứu, đề xuất những quan điểm, định hướng lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác xây dựng pháp luật (trọng tâm là những đề án liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng); một số chủ trương, chính sách về an ninh quốc gia và phòng chống tham nhũng; về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính (được xác định gồm Viện kiểm sát, Tòa án, tư pháp, Thanh tra và các cơ quan có chức năng tư pháp trong công an, quân đội) và Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ban Nội chính có nhiệm vụ đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng chống tham nhũng cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án.
 2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trong lĩnh vực nội chính; phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động ở các cơ quan nội chính và hai tổ chức xã hội nghề nghiệp đã đề cập. Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn xử lý một số vụ việc, vụ án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng giao.
 3. Thẩm định các đề án trong các lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
 4. Tham gia ý kiến trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật với các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam quản lý trong các cơ quan nội chính theo phân công, phân cấp, bao gồm cả việc thăng hàm cấp Tướng sĩ quan Công an, Quân đội, bổ nhiệm kiểm sát viên cao cấp, thẩm phán tòa án nhân dân Tối cao.
 5. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
 6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam giao.

Chú thích sửa

 1. ^ a b Xã tắc và 'lửa' Nguyễn Bá Thanh?, BBC, 4/1/2013
 2. ^ “Ban Nội chính Trung ương”.
 3. ^ “Quyết định số 216/QĐ-TW ngày 2 tháng 1 năm 2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam” (PDF).
 4. ^ Lê Hiệp. “Bộ Chính trị bổ sung thêm quyền cho Ban Nội chính T.Ư”. Thanh niên. ngày 17 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2020.
 5. ^ “Ông Phan Đình Trạc làm Trưởng ban Nội chính Trung ương”.[liên kết hỏng]
 6. ^ “Ban Nội chính Trung ương: Triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ”.
 7. ^ “Ban Nội chính Trung ương: Triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ”.
 8. ^ “Ông Nguyễn Văn Yên giữ chức phó trưởng Ban Nội chính Trung ương”.
 9. ^ “Trao quyết định bổ nhiệm ông Đặng Văn Dũng giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương”.

Liên kết ngoài sửa