Bellastraea là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Bellastraea
Bellastraea squamifera
Phân loại khoa học e
Giới: Animalia
Ngành: Mollusca
Lớp: Gastropoda
nhánh: Vetigastropoda
Bộ: Trochida
Liên họ: Trochoidea
Họ: Turbinidae
Chi: Bellastraea
Iredale, 1924
Loài điển hình
Bellastraea kesteveni
Iredale, 1924
Các đồng nghĩa[1]
  • Micrastraea Cotton, 1939

Các loài sửa

Các loài trong chi Bellastraea gồm có:

Đồng nghĩa
  • Astraea kesteveni T. Iredale, 1924: syn. Bellastraea squamifera (Koch, 1844)
  • Bellastraea kesteveni (Iredale, 1924):[4] syn. Bellastraea squamifera (Koch, 1844)
  • Bellastraea urvillei Philippi, R.A., 1852: syn. Astralium tentoriiforme (Jonas, J.H., 1845)

Chú thích sửa

Tham khảo sửa

  • Iredale, 1924, Proceedings of the Linnean Society of New South Wales, 49(3): 182, 232
  • Williams, S.T. (2007). Origins and diversification of Indo-West Pacific marine fauna: evolutionary history and biogeography of turban shells (Gastropoda, Turbinidae). Biological Journal of the Linnean Society, 2007, 92, 573–592.
  • Alf A. & Kreipl K. (2011) The family Turbinidae. Subfamilies Turbininae Rafinesque, 1815 and Prisogasterinae Hickman & McLean, 1990. In: G.T. Poppe & K. Groh (eds), A Conchological Iconography. Hackenheim: Conchbooks. pp. 1–82, pls 104-245