Binh nhất (tiếng Anh: Private first class), là một cấp bậc quân sự trong lực lượng vũ trang của nhiều quốc gia.

Hình ảnh

sửa

Xem thêm

sửa

Chú thích

sửa