Bộ Nấm gan bò (danh pháp khoa học: Boletales) là một bộ nấm thuộc lớp Agaricomycetes gồm hơn 1300 loài với sự đa dạng lớn về kiểu quả thể. Các loài nấm thông là những thành viên được biết tới nhiều nhất của nhóm, và cho tới gần đây, Boletales vẫn được cho rằng chỉ gồm nấm thông. Boletales hiện nay gồm cả những loài nấm tán, gasteromycetes, và những loại nấm quả thể khác.

Boletales
AD2009Sep13 Boletus edulis 02.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Fungi
Ngành (divisio)Basidiomycota
Lớp (class)Agaricomycetes
Phân lớp (subclass)Agaricomycetidae
Bộ (ordo)Boletales
E.-J.Gilbert (1931)[1]
Các họ

Các chi incertae sedisSửa đổi

Các một số chi được đặt trong Boletales mà i) không được hiểu rõ, ii) chưa được nghiên cứu ADN, hoặc iii) phát sinh loài cho thấy chúng không nằm trong một họ đã được đặt tên hay xác định, hay không thuộc về một họ xác định. Số này là:

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Gilbert J.-E. (1931). Les Livres du Mycologue Tome I-IV, Tom. III: Les Bolets (bằng tiếng Pháp). Paris: Le François. tr. 83. 
  2. ^ Hennings P. (1897). “Fungi camerunenses II”. Botanische Jahrbücher für Systematik Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie (bằng tiếng Đức) 23: 537–58. 
  3. ^ Ginns J. (1976). Corneromyces kinabalui, gen. nov., sp. nov. (Aphyllophorales, Coniophoraceae)”. Mycologia 68 (5): 970–5. doi:10.2307/3758712. 
  4. ^ States JS, Fogel R. (1999). Marthanella nidulosa, sp. et gen. nov., a hypogeous basidiomycete from northern Arizona, U.S.A.”. Mycotaxon 71: 423–30. 
  5. ^ Patouillard NT. (1900). “Champignons de la Guadeloupe”. Bulletin de la Société Mycologique de France (bằng tiếng Pháp) 16: 175–88. 

Liên kết ngoàiSửa đổi