Brachycera là một phân bộ của Diptera. Nó là một phân bộ lớn gồm khoảng 120 họ.

Brachycera
Tachnina praeceps
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Phân ngành (subphylum)Hexapoda
Lớp (class)Insecta
Phân lớp (subclass)Pterygota
Phân thứ lớp (infraclass)Neoptera
Liên bộ (superordo)Endopterygota
Bộ (ordo)Diptera
Phân bộ (subordo)Brachycera
Phân thứ bộ

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa