Côn Đảo (tỉnh)

Tỉnh cũ của Việt Nam

Côn Đảo với diện tích 76 km² từng là một tỉnh của Việt Nam từ tháng 5 năm 1975 đến tháng 9 năm 1976. Sau đó Côn Đảo trở thành một huyện của Thành phố Hồ Chí Minh; nhưng đến tháng 1 năm 1977, chuyển sang trực thuộc tỉnh Hậu Giang cũ, rồi là một quận thuộc Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo (1979-1991) và từ năm 1991 là một huyện của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tham khảoSửa đổi