Cổng thông tin:Khủng long/Bạn có biết

Bạn có biết


  • ...rằng loài Bruhathkayosaurus, một loài thuộc chi khủng long chân thằn lằn, sống vào Kỷ CretaẤn Độ, là loài khủng long lớn nhất từng sống?
  • ...rằng việc phát hiện tổ, trứng và các con con của Maiasaura đã là những bằng chứng đầu tiên cho thấy những con khủng long bố mẹ nuôi lớn con của chúng?
  • ...rằng các ngón tay của khủng long Acrocanthosaurus có thể bẻ về mọi phía, giúp nó bấu chặt con mồi mà không sợ bị thương?"  • ...rằng chi giáp long Tianchisaurus phát hiện tại Trung Quốc (còn gọi là "Jurassosaurus") đã được đặt tên theo bộ phim Jurassic Park (Công viên Kỷ Jura) của Steven Spielberg? Tính ngữ của loài này là "nedegoapeferima", cũng được đặt theo tên các diễn viên chính của phim: Neill, Dern, Goldblum, Attenborough, Peck, Ferrero, Richards và Mazzello.
  • ...rằng mặc dù là một trong các chi khủng long phổ biến nhất, nhưng người ta chưa bao giờ tìm thấy một bộ xương hoàn chỉnh của Triceratops?  • ...rằng có gần mười loài thuộc chi Psittacosaurus đã được nhận dạng bởi các nhà khoa học, là chi khủng long có nhiều loài nhất?
  • ...rằng Therizinosaurus, nghĩa là "thằn lằn lưỡi hái", được đặt tên theo móng vuốt chi trước có thể dài đến 1m của nó?  • ...rằng giáp long Antarctopeltachi khủng long đầu tiên được phát hiện ở Nam Cực?
  • ...rằng khủng long có tên ngắn nhất là Mei? Tên khoa học của chi này là Mei long có nghĩa là "rồng đang ngủ" trong tiếng Trung Quốc, vì bộ xương của nó được tìm thấy trong tư thế ngủ.