Mở trình đơn chính

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Moldavia

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Moldavia (tiếng Moldova Slavơ / tiếng România: Република Советикэ Сочиалистэ Молдовеняскэ / Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, tiếng Nga: Молда́вская Сове́тская Социалисти́ческая Респу́блика) là một trong mười lăm nước cộng hòa lập hiến của Liên Xô. Nó tồn tại từ năm 1940 đến 1941 và từ 1945 đến 1991.

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Moldavia
Молдавская Советская Социалистическая
Республика

Republica Sovietică Socialistă Moldovenească
Република Советикэ Сочиалистэ Молдовеняскэ
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa (1940–1991)

 

1940–1991
 

Quốc kỳ Quốc huy
Khẩu hiệu
Пролетарь дин тоатe цэриле, уници-вэ! (tiếng Moldova)
Proletari din toate țările, uniți-vă! (chuyển tự)
"Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!"
Quốc ca
1945 – 1980:
"Молдова ку доинэ стрэбунэ пэ плаюрь"
Moldova cu Doine străbune pe Plaiuri

1980 – 1991:
"Молдова Советикэ"
Moldova Sovietică

Lãnh thổ Moldovia trong Liên Xô
Thủ đô Kishinev
Ngôn ngữ Ngôn ngữ chính thức:
Tiếng Moldovaa
 · Tiếng Ngab
Ngôn ngữ thiểu số:
Tiếng Gagauz · Tiếng Ukraina
Tên dân tộc Người Moldava
Người Liên Xô
Chính quyền Đơn nhất Marx-Lenin đơn đảng Cộng hòa Xô viết
Tổng bí thư đầu tiên
 •  1941–1942 Piotr Borodin
 •  1991 Grigore Eremei
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
 •  1940–1945 Tihon Konstantinov
 •  1990–1991 Petru Pascari
Lịch sử
 •  Hình thành 2 tháng 8 1940
 •  Tuyên bố chủ quyền 23 tháng 6 năm 1990
 •  Độc lập Transnistria 2 tháng 9 năm 1990
 •  Độc lập Gagauzia 19 tháng 8 năm 1991
 •  Tuyên ngôn độc lập được tạo ra 27 tháng 8 năm 1991
 •  Công nhận độc lập 26 tháng 12 1991
Diện tích
 •  1989 33.843 km² (13.067 sq mi)
Dân số
 •  1989 (ước tính) 4.337.600 
      Mật độ 128,2 /km²  (332 /sq mi)
Mã điện thoại +7 042
Hiện nay là một phần của  Moldova
 Transnistria
a. Tiếng România đã chính thức gọi là tiếng Moldova trong Moldovia Xô viết cho đến năm 1989.
b. Hiến pháp không xác định bất kỳ ngôn ngữ chính thức nào; xem báo cáo Radio Free Europe để biết thêm chi tiết.[cần dẫn nguồn]

Thành phần dân cưSửa đổi

 
Phân bố nhóm dân cư vào năm 1989

Ethnicities (ước tính năm 1989):

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi