Tiếng Moldova (limba moldovenească hoặc tiếng Moldova: лимба молдовеняскэ trong Bảng chữ cái Kirin Moldova) là một trong hai tên của tiếng România tại Cộng hòa Moldova,[1][2] được quy định bởi Điều 13 của hiến pháp hiện hành;[3] tên khác, được công nhận bởi Tuyên ngôn Độc lập Moldova và Tòa án Hiến pháp, là "România".

Tiếng Moldova
лимба молдовеняскэ
limba moldovenească
Phát âm[liɲɟa moldoʝenʲaskɨ][lacks stress][cần dẫn nguồn]
Phân loạiẤn-Âu
Ngôn ngữ tiền thân
Tiếng Moldova
 • Tiếng Moldova
Hệ chữ viếtKirin (Transnistria)
Latinh (Ukraina)
Địa vị chính thức
Ngôn ngữ chính thức tại
Ngôn ngữ thiểu số được công nhận tại
Mã ngôn ngữ
ISO 639-1mo
ISO 639-2mol (đã tạm dừng)
ISO 639-3mol (đã tạm dừng) mol (đã tạm dừng) (đã tạm dừng)

Ở cấp chính thức, Tòa án Hiến pháp đã giải thích vào năm 2013 rằng Điều 13 của hiến pháp hiện tại được thay thế bằng Tuyên ngôn độc lập,[4] do đó đưa ra tình trạng chính thức cho ngôn ngữ có tên là 'România'.[5][6]

Ngôn ngữ của người Moldova đã được xác định trong lịch sử bằng cả hai từ. Tuy nhiên, trong những năm thống trị bởi Liên Xô, Moldova, hoặc vì nó được gọi vào thời điểm đó, "Moldavia," là thuật ngữ chỉ công nhận chính thức khi Moldova đã được biết đến như là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết tự trị Moldavia của Liên XôCộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Moldavia. Chính sách của Liên Xô nhấn mạnh sự khác biệt giữa "người Moldavia" và người România do lịch sử khác nhau của họ. Nghị quyết của nó tuyên bố tiếng Moldavia là một ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Roman riêng biệt độc lập với România. Kể từ khi tái bản chữ cái tiếng Latinh năm 1989,[7] Tuyên ngôn độc lập Moldova năm 1991 xác định ngôn ngữ chính thức là "România". Hiến pháp năm 1994 đã cung cấp tình trạng chính thức chỉ cho "người Moldova".

Tình trạng của ngôn ngữ chính thức được tiếp tục lập pháp vào đầu những năm 2000. Quốc hội Cộng hòa Moldova đã thông qua một đạo luật quy định "Moldova" và "România" như định danh cho cùng một ngôn ngữ (glottonyms).[8] Trong năm 2013 Tòa án Hiến pháp Moldova phán quyết rằng cái tên "România", như được sử dụng trong Tuyên ngôn Độc lập để xác định ngôn ngữ chính thức, chiếm ưu thế so với tên "Moldova", được đưa ra trong Điều 13.[4]

Ly khai khu vực tại Transnistria tiếp tục nhận "Moldova" là một trong những ngôn ngữ chính thức của nó, cùng với tiếng Ngatiếng Ukraina.[9]

Trong dân số nói chung, trong khi đa số người dân ở thủ đô Chișinău[10] và, theo khảo sát, những người có giáo dục đại học [11] đặt tên ngôn ngữ của họ là "România", hầu hết người dân nông thôn chỉ định Moldovan làm ngôn ngữ mẹ đẻ của họ tại cuộc điều tra cuối cùng.[10]

Sự đa dạng của tiếng România được nói ở Moldova là tiểu vùng Moldavian, cũng được nói ở phía đông bắc Romania. Hai nước chia sẻ cùng một tiêu chuẩn văn học.[12][13]

Được viết bằng chữ cái Kirin, bắt nguồn từ bảng chữ cái tiếng Nga và được phát triển ở Liên Xô từ thập niên 1930, bảng chữ cái Kirin Moldova hiện đại khác với bảng chữ cái Kirin România được sử dụng trong Công quốc Moldavia và bởi các ngôn ngữ khác của Moldova/Wallachia trước năm 1857.[14]

Từ Moldavia cũng được sử dụng để chỉ chung đến các phương ngữ Đông Bắc nói tiếng România, lan truyền trong lãnh thổ của cựu Công quốc Moldavia (nay đã phân chia giữa Moldova, Romania và Ukraina). Phương ngữ Moldova được coi là một trong năm giống nói tiếng România chính. Tất cả năm được viết giống hệt nhau. Không có sự phân biệt ngôn ngữ cụ thể nào tại sông Prut, biên giới giữa Romania và Moldova.

Trong các trường học ở Moldova, thuật ngữ "tiếng România" đã được sử dụng kể từ khi độc lập. Năm 2007, tổng thống Moldova Vladimir Voronin đã yêu cầu thay đổi thành "tiếng Moldova", nhưng do áp lực của công chúng chống lại sự lựa chọn đó, thuật ngữ này không thay đổi.[14]

Bảng chữ cái chuẩn tương đương với bảng chữ cái tiếng România (dựa trên bảng chữ cái Latinh). Cho đến năm 1918, các phương ngữ của bảng chữ cái Kirin România đã được sử dụng. Bảng chữ cái Kirin Moldova được sử dụng trong các năm 1924–1932 và 1938–89, và vẫn được sử dụng trong Transnistria.[15]

Xem thêm sửa

Chú thích sửa

 1. ^ Kogan Page 2004, tr. 242
 2. ^ "A Field Guide to the Main Languages of Europe – Spot that language and how to tell them apart" (PDF). Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 17 tháng 11 năm 2015. Truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2021.
 3. ^ (tiếng Romania) "Article 13, line 1 – of Constitution of Republic of Moldova" Lưu trữ 2008-02-26 tại Wayback Machine
 4. ^ a b “Hotărâre Nr. 36 din 05.12.2013 privind interpretarea articolului 13 alin. (1) din Constituție în corelație cu Preambulul Constituției și Declarația de Independență a Republicii Moldova (Sesizările nr. 8b/2013 și 41b/2013)” (bằng tiếng Romania). Constitutional Court of Moldova. Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2013. 124. [...] Prin urmare, Curtea consideră că prevederea conținută în Declarația de Independență referitoare la limba română ca limbă de stat a Republicii Moldova prevalează asupra prevederii referitoare la limba moldovenească conținute în articolul 13 al Constituției.
 5. ^ “Moldovan court rules official language is 'Romanian,' replacing Soviet-flavored 'Moldovan'. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2014.
 6. ^ “Chisinau Recognizes Romanian As Official Language”. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2014.
 7. ^ (tiếng Romania) Legea cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldovenești nr. 3465-XI din 01.09.89 Vestile nr. 9/217, 1989 (Law regarding the usage of languages spoken on the territory of the Republic of Moldova): "Moldavian SSR supports the desire of the Moldovans that live across the borders of the Republic, and considering the really existing linguistical Moldo-Romanian identity — of the Romanians that live on the territory of the USSR, of doing their studies and satisfying their cultural needs in their mother tongue."
 8. ^ “Politics of National Conception of Moldova”. Law No. 546/12-19-2003 (bằng tiếng Romania). Truy cập ngày 10 tháng 3 năm 2014.
 9. ^ “Article 12 of the Constitution of Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika”. kspmr.idknet.com. ngày 24 tháng 12 năm 1995. Truy cập ngày 14 tháng 7 năm 2016.
 10. ^ a b “Population by main nationalities, mother tongue and language usually spoken, 2004” (XLS). National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. Truy cập ngày 14 tháng 7 năm 2016.
 11. ^ CBS AXA/IPP nov. 2012 Lưu trữ 2013-12-14 tại Wayback Machine
 12. ^ *James Minahan, Miniature Empires: A Historical Dictionary of the Newly Independent States, Greenwood Publishing Group, 1989, p. 276
 13. ^ (tiếng Nga) Л. И. Лухт, Б. П. Нарумов. Румынский язык // Языки мира. Романские языки. М., Academia, Институт языкознания РАН, 2001
 14. ^ a b “Professors from the University of Balti protest against replacing "Romanian language" with "Moldovan language". DECA-Press. moldova.org. ngày 18 tháng 12 năm 2007. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 10 năm 2015. Truy cập ngày 16 tháng 10 năm 2015.
 15. ^ Denis Deletant, Slavonic Letters in Moldova, Wallachia & Transylvania from the Tenth to the Seventeenth Centuries, Ed. Enciclopedicӑ, Bucharest, 1991

Tham khảo sửa

 • Arambașa, Mihaela Narcisa (2008). “Everyday life on the eastern border of the EU – between Romanianism and Moldovanism in the border area of the Republic of Moldova and Romania”. South-East Europe Review (3): 355–369.
 • Ciscel, Matthew H. (2008). “Uneasy Compromise: Language and Education in Moldova”. Trong Pavlenko, Aneta (biên tập). Multilingualism in post-Soviet countries. tr. 99–121.
 • Dyer, Donald Leroy (1999). The Romanian Dialect of Moldova: A Study in Language and Politics. Lewiston, NY: E. Mellen. ISBN 0-7734-8037-4.
 • Dyer, Donald Leroy (1996). Studies in Moldovan: the history, culture, language and contemporary politics of the people of Moldova. New York: Columbia University Press (East European Monographs). ISBN 0-88033-351-0.
 • Dumbrava, V. (2004). Sprachkonflikt und Sprachbewusstsein in der Republik Moldova: Eine empirische Studie in gemischtethnischen Familien (Sprache, Mehrsprachigkeit und sozialer Wandel). Bern: Peter Lang. ISBN 3-631-50728-3.
 • King, Charles (1999). “The Ambivalence of Authenticity, or How the Moldovan Language Was Made”. Slavic Review. 58 (1): 117–142. doi:10.2307/2672992.
 • King, Charles (2000). The Moldovans: Romania, Russia and the Politics of Culture. Hoover Institution Press. ISBN 0-8179-9792-X.
 • Grenoble, Lenore A. (2003). Language Policy in the Soviet Union. Springer. ISBN 1-4020-1298-5.
 • M. Bărbulescu; D. Deletant; K. Hitchins; S. Papacostea; P. Teodor (2004). Istoria României. Corint. ISBN 973-653-514-2.
 • Europe Review 2003/2004. Kogan Page. 2004.
 • Movileanu, N. (1993). “Din istoria Transnistriei (1924–1940)”. Revista de istorie a Moldovei (#2).
 • Negru, E. (1999). “Introducerea si interzicerea grafiei latine in R.A.S.S.M.”. Revista de istorie a Moldovei (#3–4).
 • Stati, V. N. (2003). Dicționar moldovenesc-românesc. Chișinău: Tipografia Centrală (Biblioteca Pro Moldova). ISBN 9975-78-248-5.
 • Zabarah, Dareg A. (2010). “The linguistic gordian knot in Moldova: Repeating the Yugoslav Experience?”. Srpski Jezik (XV/1-2, pp. 187–210).

Liên kết ngoài sửa