Cờ quẻ Ly là tên gọi quốc kỳ của chính thể Việt Nam Đế quốc, tồn tại từ tháng 6 năm 1945 [1] đến ngày 23 tháng 8 cùng năm.

Việt Nam Đế quốc

Flag of the Empire of Vietnam (1945).svg
TênCờ quẻ Ly
Sử dụngDân sựcờ nhà nước
Tỉ lệ2:3
Ngày ra đời8 tháng 5 năm 1945 (Việt Nam Đế quốc)
Thiết kếNền vàng với một quẻ Ly đỏ ở chính giữa.

Lịch sửSửa đổi

Sau khi Đế quốc Nhật Bản đảo chính thực dân Pháp vào ngày 9 tháng 3 năm 1945 [2], Hoàng đế Bảo Đại khi đó đã tuyên bố nền độc lập trên danh nghĩa với sự bảo hộ của Nhật Bản. Ngày 11 tháng 3 năm 1945, ông tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Quý Mùi 1883Hòa ước Giáp Thân 1884. Chính phủ mới được thành lập ngày 17 tháng 4 năm 1945, đứng đầu là học giả Trần Trọng Kim - thường được gọi là Nội các Trần Trọng Kim. Quốc hiệu được đổi thành Việt Nam Đế quốc, ngày 8 tháng 5 năm 1945 chọn cờ quẻ Ly làm quốc kỳ.

Cờ quẻ Ly về danh nghĩa là quốc kỳ của ba miền Bắc Kỳ - Trung Kỳ - Nam Kỳ, nhưng Nam Kỳ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Đế quốc Nhật Bản, lá cờ duy nhất sử dụng tại đây là quốc kỳ Nhật Bản. Ngày 14 tháng 8, Nhật Bản đầu hàng khối Đồng Minh, Nam Kỳ được trao trả cho Việt Nam Đế quốc nhưng 16 ngày sau đó thì Hoàng đế Bảo Đại tuyên chiếu thoái vị (chiều ngày 30 tháng 8) trước sức ép của Mặt trận Việt Minh, chính thể Việt Nam Đế quốc cũng giải tán. Bởi vậy, Nam Kỳ thực tế chưa bao giờ sử dụng cờ quẻ Ly.

Đặc điểm và ý nghĩaSửa đổi

Quẻ LySửa đổi

Theo Kinh Dịch, Quẻ Ly có các ý nghĩa như sau[3]:

Trùng minh dĩ lệ hồ chính, nãi hóa thành thiên hạ. Dịch là: Hai lần sáng để bám vào chỗ chính, bèn hóa nên thiên hạ.

Tượng viết: Minh lưỡng tác; Ly, đại nhân dĩ kế minh chiếu hồ tứ phương. Dịch là: Lời Tượng nói rằng: Sự sáng hai lần dấy lên, là Quẻ Ly, bậc đại nhân coi đó mà kế tiếp sáng soi ở bốn phương.

Theo Kinh Dịch, trong Hậu Thiên Bát Quái của vua Văn Vương, Quẻ Ly chính ứng với phía Nam của đồ hình, tạo thành trục Bắc - Nam là Khảm - Ly. Việc học giả Trần Trọng Kim chọn Quẻ Ly làm quốc kỳ, còn mang một ý nghĩa khác là quốc kỳ của nước phương Nam[3].

Cờ Quẻ LySửa đổi

Cờ quẻ Ly là một lá cờchiều rộng bằng 2/3 chiều dài, nền vàng với một quẻ Ly đỏ ở chính giữa.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Cờ Ðỏ, Cờ Vàng, BBC
  2. ^ Ngày 9-3-1945: Phát xít Nhật đảo chính thực dân Pháp trên toàn cõi Đông Dương, Quân đội Nhân dân.
  3. ^ a ă Kinh Dịch, Ngô Tất Tố dịch và chú giải, trang 358 - 360, Nhà xuất bản Văn Học, 2004

Liên kết ngoàiSửa đổi

Liên bang Đông Dương Đế quốc Việt Nam Đế quốc Việt Nam Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Quốc gia Việt NamViệt Nam Cộng hòa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam