Campagnac (tổng)


Tổng Campagnac
Quốc gia Pháp Pháp
Vùng Occitanie
Tỉnh Aveyron
Quận Quận Millau
5
Mã của tổng 12 05
Thủ phủ Campagnac
Tổng ủy viên hội đồng
 –Nhiệm kỳ
Pierre Marie Blanquet
Dân số không
trùng lặp
1 683 người
(1999)
Diện tích 12 803 ha = 128,03 km²
Mật độ 13,15 hab./km²

Tổng Campagnac là một tổng thuộc tỉnh Aveyron trong vùng Occitanie. Tổng này được tổ chức xung quanh Campagnacquận Millau. Độ cao khu vực này dao động từ 444 m (La Capelle-Bonance) đến 1 033 m (Saint-Laurent-d'Olt) với độ cao trung bình 645 m.

Hành chínhSửa đổi

Danh sách tổng ủy viên hội đồng
Giai đoạn Ủy viên Đảng Tư cách
2004-2010 Pierre-Marie Blanquet UDF

[1]

Các đơn vị trực thuộcSửa đổi

Tổng Campagnac gồm 5 với dân số 1 683 người (điều tra dân số năm 1999, dân số không tính trùng)

Dân số
bưu chính

insee
Campagnac 396 12560 12047
La Capelle-Bonance 95 12130 12055
Saint-Laurent-d'Olt 619 12560 12237
Saint-Martin-de-Lenne 208 12130 12239
Saint-Saturnin-de-Lenne 365 12560 12247

Biến động dân sốSửa đổi

Biến động dân số
1962 1968 1975 1982 1990 1999
2 162 2 322 2 070 1 872 1 805 1 683
Nombre retenu à partir de 1962 : dân số không tính trùng

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi