Cao

trang định hướng Wikimedia

Cao, CAO hay CaO có thể chỉ: