Carlos

trang định hướng Wikimedia

Carlos là một tên gọi khá phổ biến trong tiếng Tây Ban Nhatiếng Bồ Đào Nha: