Ceri(III) iodide

hợp chất hóa học

Ceri(III) iodide là một hợp chất vô cơcông thức hóa học CeI3.

Ceri(III) iodide
Tên khácCerơ iodide
Ceri triodide
Nhận dạng
Số CAS7790-87-6
PubChem123265
InChI
Thuộc tính
Công thức phân tửCeI3
Khối lượng mol520,828 g/mol (khan)
682,96552 g/mol (9 nước)
Bề ngoàitinh thể hình thoi màu vàng hút ẩm (khan)
tinh thể đỏ nhạt (9 nước)[1]
Điểm nóng chảy 760 °C (1.030 K; 1.400 °F)[1]
Điểm sôi
Độ hòa tan trong nước213,5 g/100 mL (20 ℃)[2]
Độ hòa tantao phức với urê
Các nguy hiểm
Các hợp chất liên quan
Anion khácCeri(III) fluoride
Ceri(III) chloride
Ceri(III) bromide
Cation khácLanthan(III) iodide
Praseodymi(III) iodide
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).

Điều chế sửa

Ceri(III) iodide có thể thu được bằng phản ứng của Ceri(III) Oxideamoni iodide.[3]

Bảo quản sửa

Lưu trữ ở nơi khô ráo và không có ánh sáng.

Hợp chất khác sửa

CeI3 còn tạo một số hợp chất với CO(NH2)2, như CeI3·4CO(NH2)2·4H2O là tinh thể không màu[4], d = 2,33 g/cm³[5] hay CeI3·5CO(NH2)2 là tinh thể vàng, nóng chảy ở 102 °C (216 °F; 375 K).[6]

Tham khảo sửa

  1. ^ a b CRC Handbook of Chemistry and Physics, 97th Edition (William M. Haynes; CRC Press, 22 thg 6, 2016 - 2652 trang), trang 4-55. Truy cập 12 tháng 3 năm 2021.
  2. ^ Solubility_Table_Zh.PDF_version.pdf
  3. ^ 《无机化合物制备手册》.化学工业出版社. 朱文祥 主编, tr. 95–96.【Ⅲ-92】碘化亚铈 (cerơ iodide).
  4. ^ Elena V. Savinkina, Denis V. Golubev, Kirill V. Podgornov, Dmitry V. Albov, Mikhail S. Grigoriev, and Margarita N. Davydova – Different Types of Coordinated Urea Molecules in its Complexes with Rare Earth Iodides and Perchlorates. ZAAC 639 (1): 53–58. doi:10.1002/zaac.201200267.
  5. ^ Handbook… (Pierre Villars, Karin Cenzual, Roman Gladyshevskii; Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 24 thg 7, 2017 - 1970 trang). Truy cập 12 tháng 3 năm 2021.
  6. ^ Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 19,Phần 1 (British Library Lending Division with the cooperation of the Royal Society of Chemistry, 1974), trang 156. Truy cập 12 tháng 3 năm 2021.

Bản mẫu:Hợp chất Ceri