Ceyzériat (tổng)

Tổng Ceyzériat
Quốc gia Pháp Pháp
Vùng Rhône-Alpes
Tỉnh Ain
Quận Quận Bourg-en-Bresse
11
Mã của tổng 01 07
Thủ phủ Ceyzériat
Tổng ủy viên hội đồng
 –Nhiệm kỳ
Jean-Yves Flochon
2008-2014
Dân số không
trùng lặp
7 898 người
(1999)
Diện tích 14 419 ha = 144,19 km²
Mật độ 54,77 hab./km²

Tổng Ceyzériat là một đơn vị hành chính ở phía đông nước Pháp. Tổng này nằm ở quận Bourg-en-Bresse, tỉnh Ain, vùng Rhône-Alpes. Tổng này bao gồm các :

Dân số
bưu chính

insee
Ceyzériat 2 390 01250 01072
Cize 127 01250 01106
Drom 200 01250 01150
Grand-Corent 111 01250 01177
Hautecourt-Romanèche 676 01250 01184
Jasseron 1 256 01250 01195
Bohas-Meyriat-Rignat 727 01250 01245
Ramasse 219 01250 01317
Revonnas 492 01250 01321
Simandre-sur-Suran 638 01250 01408
Villereversure 1 102 01250 01447

Thông tin nhân khẩuSửa đổi

Biến động dân số
1962 1968 1975 1982 1990 1999
4 804 5 340 5 606 6 434 6 948 7 898
Nombre retenu à partir de 1962 : dân số không tính trùng

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi