Tổng Châlus
Quốc gia Pháp Pháp
Vùng Nouvelle-Aquitaine
Tỉnh Haute-Vienne
Quận Limoges
6
Mã của tổng 87 05
Thủ phủ Châlus
Tổng ủy viên hội đồng
 –Nhiệm kỳ

Dân số không
trùng lặp
5 410 người
(1999)
Diện tích 16 315 ha = 163,15 km²
Mật độ 33,16 hab./km²

Tổng Châlus là một tổng của Pháp tọa lạc tại tỉnh Haute-Vienne trong vùng Nouvelle-Aquitaine của Pháp.

Địa lý Sửa đổi

Tổng này được tổ chức xung quanh Châlus trong quận Limoges. Độ cao khu vực này là 256 m (Lavignac) đến 551 m (Bussière-Galant) độ cao trung bình trên mực nước biển là 373 m.

Hành chính Sửa đổi

Danh sách tổng ủy viên hội đồng
Giai đoạn Ủy viên Đảng Tư cách
2001-2008 Jean-Claude Peyronnet PS Sénateur de la Haute-Vienne
2008-2014 Jean-Claude Peyronnet PS Sénateur de la Haute-Vienne

Phân chia đơn vị hành chính Sửa đổi

Tổng Châlus được chia thành 6 và khoảng 5 410 người (điều tra dân số năm 1999 không tính trùng dân số).

Dân số
bưu chính

insee
Bussière-Galant 1 386 87230 87027
Les Cars 583 87230 87029
Châlus 1 759 87230 87032
Flavignac 955 87230 87066
Lavignac 133 87230 87084
Pageas 594 87230 87112

Thông tin nhân khẩu Sửa đổi

Biến động dân số
1962 1968 1975 1982 1990 1999
5 963 6 342 6 289 5 829 5 431 5 410
Nombre retenu à partir de 1962 : dân số không tính trùng

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi