Tổng Châlus
Quốc gia Pháp Pháp
Vùng Nouvelle-Aquitaine
Tỉnh Haute-Vienne
Quận Limoges
6
Mã của tổng 87 05
Thủ phủ Châlus
Tổng ủy viên hội đồng
 –Nhiệm kỳ

Dân số không
trùng lặp
5 410 người
(1999)
Diện tích 16 315 ha = 163,15 km²
Mật độ 33,16 hab./km²

Tổng Châlus là một tổng của Pháp tọa lạc tại tỉnh Haute-Vienne trong vùng Nouvelle-Aquitaine của Pháp.

Địa lý

sửa

Tổng này được tổ chức xung quanh Châlus trong quận Limoges. Độ cao khu vực này là 256 m (Lavignac) đến 551 m (Bussière-Galant) độ cao trung bình trên mực nước biển là 373 m.

Hành chính

sửa
Danh sách tổng ủy viên hội đồng
Giai đoạn Ủy viên Đảng Tư cách
2001-2008 Jean-Claude Peyronnet PS Sénateur de la Haute-Vienne
2008-2014 Jean-Claude Peyronnet PS Sénateur de la Haute-Vienne

Phân chia đơn vị hành chính

sửa

Tổng Châlus được chia thành 6 và khoảng 5 410 người (điều tra dân số năm 1999 không tính trùng dân số).

Dân số
bưu chính

insee
Bussière-Galant 1 386 87230 87027
Les Cars 583 87230 87029
Châlus 1 759 87230 87032
Flavignac 955 87230 87066
Lavignac 133 87230 87084
Pageas 594 87230 87112

Thông tin nhân khẩu

sửa
Biến động dân số
1962 1968 1975 1982 1990 1999
5 963 6 342 6 289 5 829 5 431 5 410
Nombre retenu à partir de 1962 : dân số không tính trùng

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa