Chương Túc Đế

trang định hướng Wikimedia

Chương Túc Đế (chữ Hán: 章肃帝) là thụy hiệu của một số dân thường được hậu duệ làm hoàng đế truy tôn.

Dánh sách sửa

Xem thêm sửa