Chọn lọc tự nhiên

Chọn lọc tự nhiên là quá trình phân hóa khả năng sống sót và mức thành đạt sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể, từ đó dẫn đến đào thải các kiểu hình kém thích nghi, đồng thời tăng cường khả năng sống sót của các dạng thích nghi, tạo cơ hội cho các kiểu gen thích nghi này đóng góp vào vốn gen của quần thể ở thế hệ sau.[1][2]

Một số loài sẻ ở Ga-la-pa-gôt có nguồn gốc từ sẻ đất liền.

Chọn lọc tự nhiên là cơ chế chủ chốt của tiến hóa. Thuật ngữ "chọn lọc tự nhiên" được Charles Darwin đề xuất (năm 1859), đã được khoa học chấp nhận và phổ biến rộng rãi.[3]

Ví dụSửa đổi

Theo Darwin, các loài sẻ ông nghiên cứu ở quần đảo Galápagos đều có chung tổ tiên từ một loài sẻ sống trên đất liền ven biển Ecuador cách quần đảo ngót 1000 km. Một số cá thể đầu tiên phát tán ra quần đảo này sống sót, trải qua thời gian lâu dài đã thích nghi với các môi trường khác nhau, kiểu hình tương tự nhau, nhưng khác nhau đặc biệt về cấu tạo mỏ, dần trở thành các loài mới, mà người ta gọi nhóm loài này là Sẻ Darwin. Đó là kết quả của chọn lọc tự nhiên trên cùng một đối tượng, tạo thành nhiều loài khác nhau.

Vai tròSửa đổi

Chọn lọc tự nhiên rất quan trọng trong quá trình tiến hóa của các loài sinh vật.

Xem thêmSửa đổi

Hình ảnhSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Campbell: 'Sinh học' - Nhà xuất bản Giáo dục, 2010
 2. ^ SGK 'Sinh học 12' - Nhà xuất bản Giáo dục, 2015
 3. ^ https://www.history.com/this-day-in-history/origin-of-species-is-published

Nghiên cứu thêmSửa đổi

 • For technical audiences
  • Gould, Stephen Jay (2002). The Structure of Evolutionary Theory. Harvard University Press. ISBN 0-674-00613-5.
  • Maynard Smith, John (1993). The Theory of Evolution: Canto Edition. Cambridge University Press. ISBN 0-521-45128-0.
  • Popper, Karl (1978) Natural selection and the emergence of mind. Dialectica 32:339-55. See [1]
  • Sober, Elliott (1984) The Nature of Selection: Evolutionary Theory in Philosophical Focus. University of Chicago Press.
  • Williams, George C. (1966) Adaptation and Natural Selection: A Critique of Some Current Evolutionary Thought. Oxford University Press.
  • Williams George C. (1992) Natural Selection: Domains, Levels and Challenges. Oxford University Press.
 • For general audiences
 • Historical
  • Zirkle, C (1941). “Natural Selection before the "Origin of Species”. Proceedings of the American Philosophical Society. 84 (1): 71–123.
  • Kohm M (2004) A Reason for Everything: Natural Selection and the English Imagination. London: Faber and Faber. ISBN 0-571-22392-3. For review, see [2] van Wyhe J (2005) Human Nature Review 5:1-4

Liên kết ngoàiSửa đổi