Chủ nghĩa quốc tế

Chủ nghĩa coi trọng sự hợp tác đa phương cực sâu sắc và chia sẻ bình đẳng rồi ép buộc kinh tế và chính trị giữa các nước trên thế giới thông qua các quan hệ giao lưu và luật lệ với nguyên tắc v

Chủ nghĩa quốc tế (quốc tế chủ nghĩa, chủ nghĩa quốc liên, quốc liên chủ nghĩa) là nguyên tắc chính trị chủ trương tăng cường hợp tác chính trị và kinh tế giữa các quốc gia và nhân dân các nước.[1]

Cờ Liên Hợp Quốc

Chủ nghĩa quốc tế nói chung đối lập với chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa Sô vanh hiếu chiến hoặc chủ nghĩa Sô vanh, và chiến tranh.[2] Người theo hoặc ủng hộ chủ nghĩa quốc tế được gọi là người quốc tế chủ nghĩa.

Nguồn gốcSửa đổi

 
Phiên họp của Anti-Corn Law League năm 1846.

Vào thế kỷ XIX ở Vương quốc Liên hiệp Anh và Ireland xuất hiện luồng tư tưởng chính trị chủ nghĩa quốc tế tự do điển hình của Richard CobdenJohn Bright.

Chủ nghĩa xã hộiSửa đổi

Hội Liên hiệp Lao động Quốc tế (Đệ Nhất Quốc tế)Sửa đổi

Quốc tế xã hội chủ nghĩaSửa đổi

Quốc tế cộng sảnSửa đổi

Đệ tứ Quốc tếSửa đổi

Ý nghĩa hiện naySửa đổi

Các quốc gia có chủ quyền và sự cân bằng quyền lực siêu quốc giaSửa đổi

Ý nghĩa khácSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ "Internationalism is... described as the theory and practice of transnational or global cooperation. As a political ideal, it is based on the belief that nationalism should be transcended because the ties that bind people of different nations are stronger than those that separate them." N. D. Arora, Political Science, McGraw-Hill Education. ISBN 0-07-107478-3, (p.2).
  2. ^ Hans Morgenthau, Politics Among Nations, Fifth Edition, 1980, chapter on Internationalism and International Law.

Đọc thêmSửa đổi

  • Ankerl, Guy (2000). Global communication without universal civilization. INU societal research. : Coexisting contemporary civilizations: Arabo-Muslim, Bharati, Chinese, and Western. Geneva: INU Press. ISBN 2-88155-004-5.
  • Hallas, Duncan (2008). The Comintern: A History of the Third International. Chicago, IL: Haymarket Books. ISBN 978-1-931859-51-6.

Liên kết liên quanSửa đổi

Bản mẫu:Nationalism Bản mẫu:World government Bản mẫu:Socialism