Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (tiếng Triều Tiên조선민주주의인민공화국 국무위원회 위원장, phiên âm: Chosŏn minjujuŭi inmin'gonghwaguk kukmu wiwŏnhoe wiwŏnjang) còn được gọi Ủy viên trưởng Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, theo Hiến pháp của quốc gia, là chức vụ lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Chủ tịch chỉ đạo trực tiếp Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đó là tổ chức lãnh đạo tối cao ở Triều Tiên (còn gọi là Bắc Triều Tiên), và đứng đầu lực lượng vũ trang của nước này là Tư lệnh Tối cao của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Chủ tịch cũng là người đứng đầu đảng với tư cách là Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên.

Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
조선민주주의인민공화국 국무위원회 위원장
Biểu tượng của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
Kỳ hiệu Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
Đương nhiệm
Kim Jong-un

từ 30/6/2016
Chức vụNhiều danh chức khác nhau
(Tại Bắc Triều)
Ngài
(Thông lệ quốc tế)
Dinh thựCung Ryongsong
Bổ nhiệm bởiHội đồng Nhân dân Tối cao
Nhiệm kỳĐến khi qua đời
Tuân theoHiến pháp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
Tiền nhiệmChủ tịch Ủy ban Quốc phòng
Người đầu tiên giữ chứcKim Jong-un
Thành lập29/6/2016
Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
Chosŏn'gŭl
조선민주주의인민공화국 국무위원회 위원장
Hancha
Romaja quốc ngữJoseon minjujuui inmin () gonghwaguk gukmu wiwonhoe wiwonjang
McCune–ReischauerChosŏn minjujuŭi inmin'gonghwaguk kukmu wiwŏnhoe wiwŏnjang

Lịch sửSửa đổi

Chức vụ bắt nguồn từ chức danh Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Ủy ban Nhân dân Trung ương Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (tiếng Triều Tiên조선민주주의인민공화국 중앙인민위원회 국방위원회 위원장) được thành lập 28/12/1972 cùng với Ủy ban Quốc phòng, lúc đó là một ủy ban trực thuộc Ủy ban Nhân dân Trung ương. Chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, vào thời điểm đó là Kim Il-sung, mặc nhiên là Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, cũng như là Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên, ông đảm nhiệm chức vụ từ ngày 28/12/1972 đến ngày 9/4/1993.

Hiến pháp năm 1972 được sửa đổi và phê duyệt vào ngày 22/5/1992 quy định rằng Chủ tịch nước không làm Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Việc sửa đổi tương tự cũng khiến Ủy ban Quốc phòng trở thành một tổ chức riêng biệt khỏi Ủy ban Nhân dân Trung ương để trở thành cơ quan lãnh đạo quân sự cao nhất trong cả nước. Sửa đổi này cho phép Kim Jong-il được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (tiếng Triều Tiên민주주의 인민 위원회 위원장) vào ngày 9/4/1993 sau khi được bổ nhiệm làm Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên ngày 24/12/1991.

Sau cái chết của Kim Il-sung vào ngày 8/7/1994, hiến pháp năm 1972 đã được tiếp tục sửa đổi và phê duyệt vào ngày 5/9/1998, đưa Ủy ban Quốc phòng trở thành cơ quan lãnh đạo và quản lý quân sự cao nhất, giúp nó trở thành cơ quan ra quyết định cao nhất ở Bắc Triều Tiên. Việc sửa đổi cũng bãi bỏ vị trí Chủ tịch nước sau khi Kim Il-sung được coi là Chủ tịch vĩnh viễn của đất nước. Việc sửa đổi quy định rằng Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng chỉ huy toàn bộ lực lượng vũ trang và chỉ đạo quốc phòng. Đưa chức vụ Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng là một chức vụ quyền lực nhất trong đất nước mặc dù Hiến pháp sửa đổi không nêu rõ như vậy.

Một sửa đổi khác đối với hiến pháp năm 1972 đã được phê duyệt vào ngày 9/4/2009, tuyên bố rằng Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng là "lãnh đạo tối cao" của đất nước. Việc sửa đổi cũng quy định quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, như hướng dẫn các vấn đề chung của nhà nước, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm tướng lĩnh ngành quốc phòng, phê chuẩn hoặc bãi bỏ các hiệp ước, xin ân xá, và tuyên bố tình trạng khẩn cấp hoặc tình trạng chiến tranh, đó là quyền hạn trước đây được trao cho toàn thể Ủy ban Quốc phòng.

Kim Jong-il từng là Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng từ ngày 9/4/1993 cho đến khi ông qua đời vào ngày 17/12/2011. Cái chết của ông đã dẫn đến một sửa đổi khác trong hiến pháp năm 1972 được phê chuẩn vào ngày 13/4/2012, coi Kim Jong-il là Chủ tịch vĩnh viễn của Ủy ban Quốc phòng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (tiếng Triều Tiên조선 민주주의 인민 공화국 영원한 국방 위원장), và cho phép con trai ông Kim Jong-un kế vị ông làm Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (tiếng Triều Tiên조선 민주주의 인민 공화국 국방 위원회 1 위원장, Ủy viên trưởng thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên).

Kim Jong-un từng là Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng từ ngày 13/4/2012 đến ngày 30/6/2016, khi sửa đổi hiến pháp năm 1972 đã được phê chuẩn đã tạo ra Ủy ban Quốc vụ thay thế Ủy ban Quốc phòng thành cơ quan ra quyết định cao nhất trong nước. Sửa đổi tương tự này cũng tạo ra văn phòng hiện tại của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ mà Kim Jong-un được bầu.

Quyền hạn và trách nhiệmSửa đổi

Theo Điều 103 của hiến pháp, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây để:

  1. chỉ đạo công tác chung của Nhà nước;
  2. đích thân hướng dẫn công tác của Ủy ban Quốc vụ;
  3. bổ nhiệm hoặc cách chức cán bộ chủ chốt của Nhà nước;
  4. phê chuẩn hoặc hủy bỏ các hiệp ước lớn được ký kết với các quốc gia khác;
  5. thực hiện quyền ân xá đặc biệt;
  6. tuyên bố tình trạng khẩn cấp, tình trạng chiến tranh và huy động trong nước;
  7. tổ chức và chỉ đạo Ủy ban Quốc phòng trong thời chiến.

Danh sách Chủ tịchSửa đổi

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Ủy ban Nhân dân Trung ương Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
조선민주주의인민공화국 중앙인민위원회 국방위원회 위원장
Chủ tịch Nhiệm kỳ Bầu cử Phó Chủ tịch
  Kim Il-sung
김일성
1912–1994
 
28/12/1972 16/12/1977 Hội đồng Nhân dân Tối cao lần thứ 5 O Jin-u
16/12/1977 6/4/1982 Hội đồng Nhân dân Tối cao lần thứ 6
6/4/1982 29/12/1986 Hội đồng Nhân dân Tối cao lần thứ 7
29/12/1986 24/5/1990 Hội đồng Nhân dân Tối cao lần thứ 8
24/5/1990 9/4/1992 Hội đồng Nhân dân Tối cao lần thứ 9 Kim Jong-il
là Phó Chủ tịch thứ nhất
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
조선민주주의인민공화국 국방위원회 위원장
Chủ tịch Nhiệm kỳ Bầu cử Phó Chủ tịch
  Kim Il-sung
김일성
1912–1994
 
9/4/1992 9/4/1993 Hội đồng Nhân dân Tối cao lần thứ 9 Kim Jong-il
  Kim Jong-il
김정일
1941–2011
 
9/4/1993 5/9/1998 O Jin-u
Khuyết
(25/2/1995–5/9/1998)
5/9/1998 3/9/2003 Hội đồng Nhân dân Tối cao lần thứ 10 Jo Myong-rok
3/9/2003 9/4/2009 Hội đồng Nhân dân Tối cao lần thứ 11
9/4/2009 17/12/2011 Hội đồng Nhân dân Tối cao lần thứ 12
Khuyết
(17/12/2011–13/4/2012)
Khuyết
(6/11/2010–13/4/2012)
Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
조선민주주의인민공화국 국방위원회 제1위원장
Chủ tịch thứ nhất Nhiệm kỳ Bầu cử Phó Chủ tịch
Kim Jong-un
김정은
sinh 1983
 
13/4/2012 9/4/2014 Hội đồng Nhân dân Tối cao lần thứ 12 Kim Yong-chun
Ri Yong-mu
Jang Song-thaek
O Kuk-ryol
9/4/2014 29/6/2016 Hội đồng Nhân dân Tối cao lần thứ 13 Ri Yong-mu
O Kuk-ryol
Choe Ryong-hae
Hwang Pyong-so
Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
조선민주주의인민공화국 국무위원회 위원장
Chủ tịch Nhiệm kỳ Bầu cử Phó Chủ tịch
Kim Jong-un
김정은
sinh 1983
 
29/6/2016 nay Hội đồng Nhân dân Tối cao lần thứ 13 Hwang Pyong-so
Choe Ryong-hae
Pak Pong-ju

Tham khảoSửa đổi