Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tên gọi trước đây "Ủy ban Quốc phòng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên", có nguồn gốc từ Ủy ban Quân sự Đảng Lao động Triều Tiên lãnh đạo tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Lần đầu tiên tại Triều Tiên đây là cơ quan cao nhất, chịu trách nhiệm không chỉ đối với quốc phòng, mà còn đối với kinh tế, chính trị và Đảng; do đó trở thành cơ quan có quyền lực tối cao phù hợp với chính sách Tiên quân.

Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
조선민주주의인민공화국 국무위원회
Joseon minjujuui inmin gonghwaguk gukmu wiwonhoe

Emblem of North Korea.svg
Quốc huy Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Thành viên
Chủ tịch Kim Jong-un
Phó Chủ tịch Hwang Pyong-so
Choe Ryong-hae
Pak Pong-ju
Ủy viên Ủy ban (9) Kim Ki-nam
Pak Yong-sik
Ri Su-yong
Ri Man-gon
Kim Yong-chol
Kim Won-hong
Choe Pu-il
Ri Yong-ho
Ri Ryong Nam
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Hội đồng Nhân dân Tối cao
Chức năng Cơ quan lãnh đạo tối cao về mọi mặt chính sách Nhà nước
Cấp hành chính Cấp Trung ương
Quy định-Luật tổ chức Hiến pháp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ Bình Nhưỡng, Triều Tiên
Lịch sử
Thành lập 1990
1972-2016 Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên
1990-1998 Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên
2016-nay Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên

Tại phiên họp toàn thể thứ nhất Hội đồng Nhân dân Tối cao khóa XII được tổ chức vào tháng 4/2009, Ủy ban Quốc phòng được phê chuẩn gồm 13 ủy viên.

Tháng 5/2010, Kim Il-chol bị miễn nhiệm vì quá độ tuổi, tháng 6/2010, Jang Song-thaek được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng. Tháng 11/2010, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Jo Myong-rok qua đời. Vào ngày 16/3/2011, Chu Sang-song bị miễn nhiệm chức vụ Bộ An ninh Nhân dân thuộc Ủy ban Quốc phòng. Vào ngày 7/4/2011, Ri Myong-su được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ An ninh Nhân dân; Jon Pyong-ho bị miễn nhiệm ủy viên Ủy ban thay thế bằng Pak To-chun. Vào ngày 17/12/2011, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong Il qua đời.

Ngày 13/4/2012, Hội đồng Nhân dân Tối cao của Triều Tiên đã tổ chức phiên họp lần thứ 5 Hội đồng Nhân dân Tối cao khóa XII vào ngày 12/5/2012. Hội nghị đã bầu Kim Jong Il là "Chủ tịch vĩnh cửu của Ủy ban Quốc phòng", bầu Kim Jong-un là Chủ tịch thứ nhất, Choe Ryong-hae, Kim Won-hong, Ri Myong-su được bầu là Ủy viên Ủy ban Quốc phòng. Ngày 1/4/2013, phiên họp lần thứ 7 Hội đồng Nhân dân Tối cao khóa XII bổ nhiệm Kim Kyok-sik, Choe Pu-il làm Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và đồng thời miễn nhiệm Kim Jong Gak, Ri Myong-su.

Ngày 29/6/2016, Hội đồng Nhân Dân Tối cao khóa XIII đã quyết định sửa đổi "Hiến pháp", Ủy ban Quốc phòng được tổ chức lại thành "Ủy ban Quốc vụ", với quyền lực được thay thế tập trung hơn, Kim Jong-un được bầu làm Chủ tịch, Pak Pong-ju, Choe Ryong-hae, Hwang Pyong-so được bầu làm Phó Chủ tịch, Kim Ki-nam, Ri Su-yong, Pak Yong-sik, Ri Man-gon, Kim Yong-chol, Kim Won-hong, Choe Pu-il, Ri Yong-ho là Ủy viên.

Lịch sửSửa đổi

Ủy ban Quốc vụ có tiền thân từ Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên được thành lập năm 1972 dựa theo Hiến pháp năm 1972, ban đầu có nhiệm vụ của Ủy ban là giám sát các vấn đề quốc phòng tại Bắc Triều Tiên.

Năm 1990, Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên được thành lập trực thuộc Hội đồng Nhân dân Tối cao, nhưng sau khi Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao được thành lập, Ủy ban Quốc vụ đã bị bãi bỏ vào năm 1998.

Vào tháng 6/2016, Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên được thành lập là cơ quan chỉ đạo cao nhất về chính sách của Triều Tiên trực thuộc Hội đồng Nhân dân Tối cao, nâng cao vị thế của Hội đồng Nhân dân Tối cao với mục đích mở cửa đối ngoại với bên ngoài thế giới.[1]

Quyền hạn và nhiệm vụSửa đổi

Điều 106 Hiến pháp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (sửa đổi 2016) quy định: "Ủy ban Quốc vụ là cơ quan lãnh đạo tối cao về chính sách về quyền lực của Nhà nước". Điều 109 quy định quyền hạn của Ủy ban Quốc vụ:

 • thảo luận, quyết định các chính sách quan trọng của Nhà nước, kể cả xây dựng quốc phòng;
 • giám sát việc thực hiện các mệnh lệnh của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và các quyết định, chỉ thị của Ủy ban Quốc vụ và đưa ra các biện pháp thực hiện;
 • bãi nhiệm các quyết định, chỉ thị của các cơ quan Nhà nước đối với lệnh của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và các quyết định, chỉ thị của Ủy ban Quốc vụ.

Nhiệm kỳ của Ủy ban Quốc vụ tương đương với Hội đồng Nhân dân Tối cao. Ủy ban Quốc vụ chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nhân dân Tối cao.

Chủ tịch Ủy ban Quốc vụSửa đổi

Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ là lãnh đạo tối cao của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nhiệm kỳ tương đương với Hội đồng Nhân dân Tối cao.

Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ là lãnh đạo tối cao toàn bộ lực lượng vũ trang của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và lãnh đạo và chỉ đạo tất cả các lực lượng vũ trang của Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ có quyền hạn sau:

 • chỉ đạo công tác tổng thể của Nhà nước;
 • hướng dẫn trực tiếp công việc của Ủy ban Quốc vụ;
 • bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ chủ chốt của Nhà nước;
 • phê chuẩn hoặc hủy bỏ các hiệp định ký kết với các nước khác;
 • thực hiện quyền cho phép ân xá đặc biệt;
 • tuyên bố tình trạng khẩn cấp, tình trạng chiến tranh và huy động quy mô trong phạm vi cả nước;
 • tổ chức và chỉ đạo Ủy ban Quốc phòng trong thời chiến.

Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nhân dân Tối cao.

Tổ chứcSửa đổi

Ủy ban Quốc vụ bao gồm 3 bộ và cơ quan trực thuộc:

 • Bộ trưởng Bộ Các lực lượng Vũ trang Nhân dân Triều Tiên: Quản lý Quân đội Nhân dân Triều Tiên (trừ đơn vị 10215 của Bộ An ninh Quốc gia)
 • Bộ An ninh Quốc gia: Cơ quan An ninh Quốc gia (đơn vị quân đội nhân dân 10215)
 • Bộ An ninh Nhân dân: Cơ quan Cảnh sát kiêm quản lý nội vụ quân đội

Đơn vị trực thuộc Ủy ban Quốc vụ

 • Cục chính sách: việc công bố thông tin, chính sách bên ngoài
 • Cục hành chính: chỉ đạo lãnh đạo công việc sắp đặt tối cao
 • Cục Tổng vụ: Xử lý công việc hàng ngày của Uỷ ban Quốc phòng
 • Ban Chính trị: Tổ chức quản lý tổ chức Đảng của Hội đồng Nhà nước
 • Cục Đối ngoại: xử lý các vấn đề đối ngoại
 • Tham mưu: vị trí tư vấn

Thành viênSửa đổi

Thành viên hiện tại được bầu bởi Hội đồng Nhân dân Tối cao khóa XIV phiên họp thứ nhất ngày 12/4/2019.

Lịch sửSửa đổi

Thành viên Ủy ban Quốc vụ được phê chuẩn tại phiên họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân Tối cao ngày 29/6/2016.

 • Chủ tịch: Kim Jong-un
 • Phó Chủ tịch:
  • Phó soái Hwang Pyong-so, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên
  • Pak Pong-ju, Thủ tướng
  • Choe Ryong-hae, Phó Chủ tịch Trung ương Đảng Tổ chức Đoàn thể
 • Ủy viên Ủy ban:
  • Kim Ki-nam, Phó Chủ tịch Trung ương Đảng Tuyên huấn
  • Đại tướng Pak Yong-sik, Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang
  • Ri Su-yong, Phó Chủ tịch Trung ương Đảng đối ngoại Quốc tế
  • Ri Man-gon, Phó Chủ tịch Trung ương Đảng Xây dựng nhà máy
  • Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch Trung ương Đảng Mặt trận Thống nhất
  • Đại tướng Kim Won-hong, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia
  • Đại tướng Choe Pu-il, Bộ trưởng Bộ An ninh Nhân dân
  • Ri Yong-ho, Bộ trưởng Ngoại giao
  • Ri Ryong Nam, Bộ trưởng Ngoại thương

Tham khảoSửa đổi