Chữ tượng thanh

Chữ tượng thanh, hay còn gọi chữ biểu âm, là hệ thống chữ viết mà trong đó, mỗi một ký hiệu (chữ cái) tương ứng với một âm vị (đơn vị âm thanh nhỏ nhất của một ngôn ngữ) hay một âm tiết (âm thanh tạo thành từ một hoặc nhiều âm vị). Những hệ thống chữ viết tiêu biểu cho chữ tượng thanh gồm có chữ Latin, chữ Kirin, chữ Ả Rập, chữ Devanagari, Kana (hiraganakatakana) của tiếng Nhật, Hangul của tiếng Triều Tiên. Trong khi đó, chữ tượng hình Ai Cập, chữ Hán (và cả chữ Nôm), chữ Maya lại đại diện cho hệ thống chữ viết đối lập với chữ tượng thanhchữ tượng hình hay còn gọi chữ biểu ý.

Phân loạiSửa đổi

Dựa trên cách thành lập chữ cái (và chữ) mà ta có các loại chữ tượng thanh như sau.

Chữ tượng thanh âm vịSửa đổi

Chữ tượng thanh mà mỗi một ký hiệu trong đó tương ứng với một âm vị được gọi là chữ tượng thanh âm vị (Alphabet).

Chữ tượng thanh âm tiếtSửa đổi

Chữ tượng thanh mà mỗi một ký hiệu trong đó tương ứng với một âm tiết được gọi là chữ tượng thanh âm tiết (Syllabary).

Loại lai tạpSửa đổi

Lịch sử hình thànhSửa đổi

Tất cả các hệ thống chữ tượng thanh tự nhiên (loại trừ những hệ thống chữ nhân tạo như Esperanto) đều được hình thành thông qua chữ tượng hình.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi