Charles Béo (tiếng Latin: Carolus Pinguis; 13 tháng 6 năm 839 - 13 tháng 1 năm 888) là Vua của Alemannia từ 876, Vua Ý từ 879, Hoàng đế La Mã (gọi là Charles III) từ 881, Vua Đông Frank từ 882 và Vua Tây Frank. Ông bị phế truất tại Đông Frank, Lotharingia, và có thể cả ở Ý, nơi có ghi chép không rõ ràng, năm 887. Ông mất vài tuần sau khi bị phế truất tháng 1 năm 888.

Charles III
Vua Frank
Thông tin chung
Sinh839
Mất888

Được trao quyền cai quản vùng Alemannia năm 876 bởi sự chia cắt của vương quốc của Louis người Đức, ông kế vị tại Ý sau sự thoái vị của người anh trai Carloman. Được giáo hoàng John VIII trao ngôi hoàng đế năm 881, sự kế thừa lãnh thổ của người em trai Louis Trẻ năm sau đó đã thống nhất toàn bộ vương quốc Đông Frank (sau này là Đức). Sau cái chết của người anh họ Carloman II, ông kế thừa tất cả Tây Frank (sau này là Pháp) đồng thời làm sống lại Đế quốc Carolingia.

Tham khảo sửa