Mở trình đơn chính
Vương miện bằng sắt của vua nước Ý, từ Langobarden cho tới Napoleon

Vua của Ý (tiếng Latinh: Rex Italiae, tiếng Ý: Re d’Italia) là một chức tước, mà nhiều nhà cai trị tại bán đảo Ý nắm giữ kể từ khi Đế quốc La Mã sụp đổ. Tuy nhiên từ thế kỷ 6 cho tới khi nhà vua Vittorio Emanuele II của Ý 1870 chiếm được Roma và thống nhất nước Ý, không có vua Ý nào cai trị nguyên cả nước Ý.[1]

Vào năm 568 người Langobard dưới sự lãnh đạo của Alboin xâm nhập bán đảo Ý và xây dựng một đế quốc Đức phía nam của dãy núi Alpen. Lãnh thổ của họ trải dài nhiều nơi ở Ý, ngoại trừ những công quốc như Roma, Venice, NapoliCalabria mà thời đó thuộc Đế quốc Đông La Mã.

774 Langobarden bị người Frank dưới sự lãnh đạo của Charlemagne đánh bại và vua của Langobarden Desiderius bị hạ bệ. Charlemagne nhận lấy Vương miệng bằng sắt với tước vị Rex Langobardorum („vua của Langobarden"), mà tương đương với tước hiệu "vua của Ý". Trong hàng trăm năm sau đó, vương quốc này là một phần của đế quốc La Mã Thần thánh. Những vị vua tiếp nối vua Otto I trên đường đến Roma để được phong hoàng đế đã ghé thành phố Langobard Pavia để nhận ngôi vua nước Ý. Điều này chỉ đúng với vương quốc Ý ở miền Bắc, ở miền Nam đã hình thành một vương quốc Sicilia và một vương quốc Napoli. Đến thời Phục hưng thì tước vị này không còn ý nghĩa nữa. Sau Karl V không có hoàng đế nào được phong tước vua của ý nữa, mặc dù tước vị này chính thức còn tồn tại đến 1648.

1805 Napoleon Bonaparte, lúc đó là tổng thống của Cộng hòa Ý, được phong ở nhà thờ chính tòa Milano với vương miện bằng sắt làm vua của Ý (1805–1814). Nó chấm dứt khi Napoleon 1814 từ bỏ ngôi vua. Hàng chục năm sau đó ở Ý không có vua. Ngoài ra đứa con trai của Napoleon, Napoléon II sinh năm 1811, được phong ngay làm vua của Roma cho tới 1814.

Tước vị vua của ý lại được dùng khi nhà Savoy thống nhất nước Ý thành một quốc gia vào năm 1861. 1946 Chế độ quân chủ qua một cuộc trưng cầu dân ý bị hủy bỏ và được thay thế bởi thể chế Cộng hòa.

Danh sách vua của ÝSửa đổi

 1. Odoacer (476–493)
 2. Theoderic Đại đế của Ostrogoth (493 – 526)
 3. Athalaric (526 – 534)
 4. Theodahad (534 – 536)
 5. Witiges (536 – 540)
 6. Ildibad (540 – 541)
 7. Eraric (541)
 8. Totila (541 – 552)
 9. Teia (552 – 553)
 10. Alboin của nước Lombards (568 – 572)
 11. Cleph (572 – 574)
 12. Authari (584 – 590)
 13. Agilulf (591 – c. 616)
 14. Adaloald (c. 616 – c. 626)
 15. Arioald (c. 626 – 636)
 16. Rothari (636 – 652)
 17. Rodoald (652 – 653)
 18. Aripert I (653 – 661)
 19. Perctarit and Godepert (661 – 662)
 20. Grimoald (662 – 671)
 21. Perctarit (671 – 688), cai trị lần 2
 22. Alahis (688 – 689)
 23. Cunincpert (688 – 700)
 24. Liutpert (700 – 701)
 25. Raginpert (701)
 26. Aripert II (701 – 712)
 27. Ansprand (712)
 28. Liutprand (712 – 744)
 29. Hildeprand (744)
 30. Ratchis (744 – 749)
 31. Aistulf (749 – 756)
 32. Desiderius (756 – 774)
 33. Charles I Đại đế của Frank (774 – 814)
 34. Pippin (781 – 810)
 35. Bernard (810 – 818)
 36. Louis I (818 – 822)
 37. Lothair I (822 – 855)
 38. Louis II (844 – 875)
 39. Charles II the Bald (875 – 877)
 40. Carloman (877 – 879)
 41. Charles III the Fat (879 – 887)
 42. Berengar I xứ Carinthia (888 – 896), công tước của Friuli 889-894. Về sau Arnulf lên làm công tước Carinthia năm 896
 43. Guy xứ Spoleto (889 – 894)
 44. Lambert of Spoleto (891 – 896), còn trai của Guy xứ Spoleto. Ông cũng đồng thời cai quản luôn xứ Spoleto 894–895.
 45. Ratold (896)
 46. Berengar I (896 – 924), đồng trị vì với Lambert. Sau khi Lambert mất, ông cai trị một mình
 47. Lambert of Italy (896 – 898)
 48. Louis III of Provence (900-905), xen giữa là Berengar I cai trị (900-902 và 905).
 49. Rudolph II of Burgundy (922 – 933)
 50. Hugh of Arles (926 – 947)
 51. Lothair II (945 – 950)
 52. Berengar II of Ivrea (950 – 961)
 53. Adalbert of Italy (950 – 963)
 54. Otto I của Đế quốc La Mã thần thánh (962 - 973)

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Bury, History, tập 1 tr. 406