Chiến lược hải quân là lập kế hoạch và việc tiến hành chiến tranh trên biển, tầm mức tương đương với một chiến lược của các lực lượng quân sự chiến đấu trên bộ.

Chiến lược hải quân và khái niệm liên quan khác là chiến lược hàng hải, liên quan đến chiến lược tổng thể để giành chiến thắng trên biển, bao gồm lập kế hoạch và việc tiến hành các chiến dịch, di chuyển, bố trí lực lượng hải quân bao gồm tàu chiến của hạm đội để chống lại hạm đội hải quân thù địch.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi