Cánh cung Bắc Sơn

(Đổi hướng từ Dãy núi Bắc Sơn)

Khối núi Bắc Sơn (hay nếp lồi Bắc Sơn, đới địa máng ven uốn nếp Bắc Sơn, thường gọi là cánh cung Bắc Sơn hoặc vòng cung Bắc Sơn) là một khối núi đá vôi lớn, trong địa phận hai tỉnh Lạng SơnBắc Giang. Khối núi này chạy theo hướng đông bắc-tây nam, dọc hữu ngạn (bờ phải) sông Thương, từ huyện Bắc SơnVăn Quan ở phía bắc, qua huyện Hữu LũngChi Lăng, qua huyện Yên Thế, xuống tới phía bắc thị trấn Kép của huyện Lạng Giang.

Khối núi Bắc Sơn dài 60 km, rộng 50 km, cao trung bình 400-500 m.

Chú thích sửa

Tham khảo sửa

Lê Bá Thảo (2009). Thiên nhiên Việt Nam. Nhà xuất bản Giáo dục. Đã bỏ qua tham số không rõ |editon= (gợi ý |edition=) (trợ giúp)

Xem thêm sửa