Dama là một chi động vật có vú trong họ Hươu nai, bộ Guốc chẵn. Chi này được Frisch miêu tả năm 1775.[1] Loài điển hình của chi này là Cervus dama Linnaeus, 1758.

Dama
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Mammalia
Bộ (ordo)Artiodactyla
Họ (familia)Cervidae
Chi (genus)Dama
Frisch, 1775[1]
Loài điển hình
Cervus dama Linnaeus, 1758.
Danh pháp đồng nghĩa
Dactyloceros Wagner, 1844; Machlis Zittel, 1894; Palmatus Lydekker, 1896; Platyceros Zimmermann, 1780.

Các loài sửa

Chi này gồm các loài:

Hình ảnh sửa

Chú thích sửa

  1. ^ a b Wilson, D. E.; Reeder, D. M. biên tập (2005). “Dama”. Mammal Species of the World . Baltimore: Nhà in Đại học Johns Hopkins, 2 tập (2.142 trang). ISBN 978-0-8018-8221-0. OCLC 62265494.

Tham khảo sửa