Danh mục các bài viết về lập trình hướng đối tượng

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách các thuật ngữ tìm thấy trong lập trình hướng đối tượng. Một số có liên quan đến lập trình hướng đối tượng và một số thì không. Lưu ý rằng, các thuật ngữ được xếp theo thứ tự bảng chữ cái của thuật ngữ gốc tiếng Anh.

ASửa đổi

BSửa đổi

CSửa đổi

DSửa đổi

ESửa đổi

FSửa đổi

GSửa đổi

HSửa đổi

ISửa đổi

LSửa đổi

MSửa đổi

NSửa đổi

OSửa đổi

PSửa đổi

RSửa đổi

SSửa đổi

TSửa đổi

VSửa đổi

WSửa đổi

YSửa đổi