Danh sách Thủ tướng Cuba

bài viết danh sách Wikimedia

Thủ tướng Chính phủ Hội đồng Nhà nước Cuba hay Thủ tướng Cuba là một chức vụ trong chính phủ Cuba. Fidel Castro đã nắm lấy chức vụ Thủ tướng vào năm 1959 để thay thế José Miró Cardona.[1] Chức vụ này đã bị bãi bỏ vào ngày 2 tháng 12 năm 1976 sau tái cơ cấu của chính phủ và việc thi hành Hiến pháp mới của Cuba. Castro trở thành Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (Chủ tịch Cuba) và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng do Quốc hội bầu. Thủ tướng Chính phủ Cuba cũng được gọi là Thủ tướng.

Kỳ hiệu Thủ tướng Cuba

Vai trò của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đôi khi vẫn được gọi là "Thủ tướng".[2] Vai trò của Thủ tướng Chính phủ lần đầu tiên được phân công vào năm 1940 theo quy định của Hiến pháp sửa đổi của Cuba. Thủ tướng đầu tiên của Cuba là Carlos Saladrigas Zayas (1900-1957), cháu trai cựu Tổng thống Alfredo Zayas. Từ năm 1940 đến 1959 Cuba đã chứng kiến mười lăm lần thay đổi chức vụ này, Félix Lancís Sánchez là Thủ tướng hai lần (1944-1945 và 1950-1951) trong khi Fulgencio Batista đã nắm giữ vai trò đồng thời cùng với chức danh Tổng thống Cuba trong một tháng (tháng 4 năm 1952) sau một cuộc đảo chính quân sự.

Dưới đây là danh sách Thủ tướng Cuba từ năm 1940 cho đến nay.

# Hình Tên
(Sinh–Mất)
Đảng Nhiệm kỳ
Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba
1 Carlos saladrigas.jpg Carlos Saladrigas Zayas
(1900–1956)
Liên minh Xã hội chủ nghĩa Dân chủ (CSD) 10 tháng 10 năm 1940 – 16 tháng 8 năm 1942
2 Ramon Zaydin.jpg Ramón Zaydín
(1895–1968)
Liên minh Xã hội chủ nghĩa Dân chủ (CSD) 16 tháng 8 năm 1942 – 16 tháng 3 năm 1944
3 Anselmo Alliegro y Milá.jpg Anselmo Alliegro y Milá
(1899–1961)
Liên minh Xã hội chủ nghĩa Dân chủ (CSD) 16 tháng 3 – 10 tháng 10 năm 1944
4 Félix Lancís Sánchez.jpg Félix Lancís Sánchez
(1900–1976)
Đảng Cách mạng Cuba (Thật) 10 tháng 10 năm 1944 – 13 tháng 10 năm 1945
5 Carlos Prio Socarras of Cuba.jpg Carlos Prío Socarrás
(1903–1977)
Đảng Cách mạng Cuba (Thật) 13 tháng 10 năm 1945 – 1 tháng 5 năm 1947
6 No image.png Raúl López del Castillo
(1893–1963)
Đảng Cách mạng Cuba (Thật) 1 tháng 5 năm 1947 – 10 tháng 10 năm 1948
7 Manuel Antonio de Varona Loredo.jpg Manuel Antonio de Varona
(1908–1992)
Đảng Cách mạng Cuba (Thật) 10 tháng 10 năm 1948 – 6 tháng 10 năm 1950
8 Félix Lancís Sánchez.jpg Félix Lancís Sánchez
(1900–1976)
Đảng Cách mạng Cuba (Thật) 6 tháng 10 năm 1950 – 1 tháng 10 năm 1951
9 No image.png Óscar Gans
(1903–1965)
Đảng Hành động Thống nhất 1 tháng 10 năm 1951 – 10 tháng 3 năm 1952
10 Fulgencio Batista, 1938.jpg Fulgencio Batista
(1901–1973)
Quân đội 10 tháng 3 – 4 tháng 4 năm 1952
Khuyết 4 tháng 4 năm 1952 – 14 tháng 8 năm 1954
Andrés Domingo Morales del Castillo.jpg Andrés Domingo y Morales del Castillo
(1892–1979)
Độc lập 14 tháng 8 năm 1954 – 24 tháng 2 năm 1955
Quyền Thủ tướng
11 Jorge García Montes.jpg Jorge García Montes
(1896–1982)
Đảng Hành động Cấp tiến 24 tháng 2 năm 1955 – 26 tháng 3 năm 1957
12 No image.png Andrés Rivero Agüero
(1905–1996)
Đảng Hành động Cấp tiến 26 tháng 3 năm 1957 – 6 tháng 3 năm 1958
13 No image.png Emilio Núñez Portuondo
(1898–1978)
Đảng Hành động Cấp tiến 6 – 12 tháng 3 năm 1958
14 No image.png Gonzalo Güell
(1895–1985)
Đảng Hành động Cấp tiến 12 tháng 3 năm 1958 – 1 tháng 1 năm 1959
15 No image.png José Miró Cardona
(1902–1974)
Độc lập 5 tháng 1 – 13 tháng 2 năm 1959
16 Fidel Castro.jpg Fidel Castro
(1926–2016)
Các Tổ chức Cách mạng Hợp nhất
Đảng Thống nhất Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Cuba
Đảng Cộng sản Cuba
16 tháng 2 năm 1959 – 2 tháng 12 năm 1976
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba
1 Fidel Castro.jpg Fidel Castro
(1926–2016)
Đảng Cộng sản Cuba 3 tháng 12 năm 1976 – 24 tháng 2 năm 2008
2 Presidente de Cuba, Raúl Castro, visita Salvador.jpg Raúl Castro
(1931–)
Đảng Cộng sản Cuba 31 tháng 7 năm 2006 – 24 tháng 2 năm 2008
Quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
24 tháng 2 năm 2008 – 19 tháng 4 năm 2018
3 Miguel Díaz-Canel (cropped).jpg Miguel Díaz-Canel Bermúdez
(1960–)
Đảng Cộng sản Cuba 19 tháng 4 năm 2018 – 20 tháng 12 năm 2019
Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba
17 Manuel Marrero Cruz.png Manuel Marrero Cruz
(1963–)
Đảng Cộng sản Cuba 21 tháng 12 năm 2019 – đương nhiệm

Chú thíchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi