Danh sách bảo tàng ở Hàn Quốc

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là hơn 500 bảo tàng ở Hàn Quốc.[1]

Bảo tàng quốc giaSửa đổi

Bảo tàng Địa điểm Liên kết
Bảo tàng quốc gia Buyeo Buyeo, Chungcheongnam-do http://buyeo.museum.go.kr
Bảo tàng quốc gia Cheongju Cheongju, Chungcheongbuk-do http://cheongju.museum.go.kr
Bảo tàng quốc gia Chuncheon Chuncheon, Gangwon-do http://chuncheon.museum.go.kr
Bảo tàng quốc gia Daegu Hwanggeum-dong, Suseong-gu, Daegu http://daegu.museum.go.kr
Bảo tàng quốc gia Gimhae Gimhae, Gyeongsangnam-do http://gimhae.museum.go.kr
Bảo tàng quốc gia Gongju Gongju, Chungcheongnam-do http://www.gongju.museum.go.kr Lưu trữ 2007-12-14 tại Wayback Machine
Bảo tàng quốc gia Gyeongju Gyeongju, Gyeongsangbuk-do http://gyeongju.museum.go.kr
Bảo tàng quốc gia Gwangju Gwangju http://gwangju.museum.go.kr
Bảo tàng quốc gia Jeonju Jeonju, Jeollabuk-do http://jeonju.museum.go.kr
Bảo tàng quốc gia Jeju Jeju http://jeju.museum.go.kr
Bảo tàng quốc gia Jinju Jinju, Gyeongsangnam-do http://jinju.museum.go.kr
Korea National Arboretum, South Korea http://www.koreaplants.go.kr:9300/ Lưu trữ 2007-09-02 tại Wayback Machine
Lighthouse Museum, South Korea http://www.lighthouse-museum.or.kr
Bảo tàng nghệ thuật đương đại quốc gia Gwacheon http://www.moca.go.kr
National Museum of Modern and Contemporary Art Seoul http://www.mmca.go.kr
National Folk Museum of Korea Gyeongbokgung, Seoul http://www.nfm.go.kr
National Maritime Museum, South Korea Dongsam-dong, Yeongdo-gu, Busan http://www.nmm.go.kr/english/
National Museum of Korea Yongsan-dong, Yongsan-gu, Seoul http://www.museum.go.kr/
National Palace Museum of Korea Deoksugung, Seoul http://www.gogung.go.kr
National Science Museum, South Korea Seoul http://www.science.go.kr

Bảo tàng ở SeoulSửa đổi

Bảo tàng ở tỉnh GyeonggiSửa đổi

Bảo tàng tỉnh và tư nhânSửa đổi

bảo tàng Địa điểm Điện thoại +082 Liên kết
Achen Museum of Art 061-471-1107 http://www.achen.co.kr Lưu trữ 2014-05-16 tại Wayback Machine
Aerospace Museum 055-851-6500 aerospacemuseum.co.kr
Andong Folk Museum 054-821-0649 http://adfm.or.kr Lưu trữ 2018-03-30 tại Wayback Machine
Andong - Soju & Traditional Food Museum 054-858-4541 http://www.andongsoju.net
Bảo tàng Artsonje 054-745-7075 http://www.artsonje.org
Banglimwon 064-773-0090, 0435 http://banglimwon.com
Boryeong Coal Museum 041-934-1902 http://www.1stcoal.go.kr Lưu trữ 2006-02-05 tại Wayback Machine
Buchon Natural Ecology Museum 032-678-0720
Bảo tàng Busan 051-624-6341 http://www.museum.busan.kr Lưu trữ 2007-12-12 tại Wayback Machine
Bucheon Museum of Education 032-661-1282~3 http://www.bcmuseum.or.kr
Bucheon Museum of Suseok 032-655-2900 http://www.bcmuseum.or.kr
Bảo tàng Changyeong 055-530-2246 http://cng.go.kr
Charmsori Gramophone & Edison Museum 033-652-2500 http://www.edison.kr
Cheongju Early Printing Museum 043-220-6580 http://www.jikjiworld.net, www.digitaljikji.net
Cheongju Historic Museum of Baekje 043-263-0107 http://www.cjbaekje.net
Cheongju Oengki Museum 043-222-8882
Chiak Folk Museum 033-747-6956 http://www.chiakmuseum.sangji.ac.kr Lưu trữ 2006-02-15 tại Wayback Machine
Chocolate Museum (Jejudo) 064-711-3171 http://www.chocolatemuseum.org Lưu trữ 2021-02-10 tại Wayback Machine
Bảo tàng Chungju 043-850-5692~4
Bảo tàng tiền tệ (Hàn Quốc) 042-870-1000 http://museum.komsco.com/eng
Bảo tàng Cyan 054-338-9391 http://www.cyanmuseum.org Lưu trữ 2014-05-17 tại Wayback Machine
Trung tâm văn hoá nước Đập Daecheong 042-930-7332 http://www.daecheong.kowaco.or.kr Lưu trữ 2005-04-24 tại Wayback Machine
Bảo tàng Daegwallyeong 033-640-4482 http://www.daegwallyeongmuseum.go.kr Lưu trữ 2007-08-27 tại Wayback Machine
Daehan Textbook Museum 041-861-3141 ~5 http://www.textbookmuseum.com
Bảo tàng nghệ thuật Daejeon Mannyeon-dong, Seo-gu, Daejeon 042-602-3200 http://dmma.metro.daejeon.kr Lưu trữ 2002-11-26 tại Wayback Machine
DaeSeong-Dong Tombs Museum 055-331-2357~8 http://ds.gsiseol.or.kr Lưu trữ 2013-01-21 tại Wayback Machine
Daewonsa Tibetan-Buddhism Museum 061-852-3038 http://www.tibetan-museum.org
Bảo tàng nghệ thuật Dangrim 041-543-6969
Bảo tàng nghệ thuật Dasan 061-371-4111/1300 http://dasan-art.com Lưu trữ 2008-01-31 tại Wayback Machine
Bảo tàng nghệ thuật Deorimi 032-933-9297 e-mail:kangwhai@hanmail.net
Bảo tàng Dokdo Ulleung County 054-790-6432~3 http://www.dokdomuseum.go.kr
Dongjin Irrigation and Folk Museum 063-540-1114 http://www.ekr.or.kr
European Porcelain Museum 032-661-0238 http://www.bcmuseum.or.kr
Dongsan Pottery Museum 042-534-3453 http://www.dongsanmuseum.org Lưu trữ 2008-11-20 tại Wayback Machine
Gachon Museum 032-833-4747 http://www.gcmuseum.org
Galchon Tal Museum 055-672-2772 http://www.galchontal.or.kr Lưu trữ 2006-09-06 tại Wayback Machine
Gangjin Korea Celadong Museum 061-430-3565 e-mail:park5000@gangjin.go.kr
Bảo tàng GeojeFolk 055-637-3722
Bảo tàng Geoje 055-687-6790 http://www.kojemuseum.org Lưu trữ 2019-08-14 tại Wayback Machine
Geumo Folk Museum 054-481-9194 http://www.geumofm.net
Gongju Folkdrama Museum 041-855-4933 http://www.kfdm.net
Goseong Dinosaur Museum 055-832-9021 http://www.goseong.go.kr
Gyung-Bo Fossil Museum 054-732-8655 http://www.hwasuk.org Lưu trữ 2007-12-01 tại Wayback Machine
Gyeryongsan Natural History Museum 042-820-7500 krnamu.or.kr
Bảo tàng nghệ thuật Gwangju 062-529-7123 http://www.artmuse.gjcity.net Lưu trữ 2008-11-19 tại Wayback Machine
Haegeumgang Theme Museum 055-632-0670 http://www.hggmuseum.com
Bảo tàng Haeinsa 055-934-3150
Hahoe Mask Museum 054-853-2938 http://www.maskmuseum.com
Hanbat Museum of Education 042-626-5393~4 http://hbem.or.kr
Handok Medico-Pharmna Museum 043-530-1004 email:quaejung.kim@aventis.com
Bảo tàng nghệ thuật Hankwang 051-469-4111 http://www.asiaart.co.kr/index.php
Bảo tàng Hengso http://www.hengsomuseum.com/ Lưu trữ 2014-05-17 tại Wayback Machine
Jeju Shinyoung Cinema Museum 064-764-7777~9 http://www.jejuscm.co.kr Lưu trữ 2007-12-07 tại Wayback Machine
Bảo tàng Hyangam 054-787-0001 http://www.hyangam.org Lưu trữ 2003-12-19 tại Wayback Machine
Incheon Children's Museum 032-432-5600 http://www.enjoymuseum.org
Incheon Metropolitan City Museum 032-832-2570 /2152 http://museum.inpia.net Lưu trữ 2017-05-07 tại Wayback Machine
Independence Hall of Korea Cheonan, Chungcheongnam-do 041-560-0114 http://www.i815.or.kr
Iron Museum 043-883-2321 http://www.ironmuseum.or.kr Lưu trữ 2002-12-09 tại Wayback Machine
Jangsaengpo Whale Museum Jangsaengpo, Nam-gu, Ulsan 052-256-6301~2 http://www.whalemuseum.go.kr
Jeju-do Folklore & Natural History Museum 064-722-2465 http://museum.jeju.go.kr
Jeju Education Museum 064-752-9101 http://www.jjemuseum.go.kr
Jeju Folk Museum 064-755-1976
Jeju Folk Village Museum 064-787-4501 http://www.chejufolk.co.kr
Jeju Geum-o-dang Art Museum 064-747-8931
Jeju Teddy Bear Museum 064-738-7600 http://www.teddybearmuseum.com
Jeollanamdo Agricultural Museum 061-462-2796~9 http://www.jam.go.kr Lưu trữ 2007-10-10 tại Wayback Machine
Jeongju Historical Museum 063-228-6485~6 http://www.jeonjumuseum.org
Jikji Museum of Buddhist Arts 054-436-6009 http://www.jikjimuseum.org
Jincheon Bell Museum 043-539-3847~8
Bảo tàng nghệ thuật Junwon 032-934-3560 http://www.junwon-art-museum.com Lưu trữ 2007-01-09 tại Wayback Machine
Korea Comics Museum 032-661-3745~6 http://www.comicsmuseum.org
Korea Silk Museum 043-236-1321 http://www.silktopia.or.kr
Kyungpook National University Museum http://museum.knu.ac.kr/
Kwangju Folk Museum 062-521-9041 http://www.kwangjufolk.go.kr Lưu trữ 2007-11-09 tại Wayback Machine
Liquorium 043-855-7332~3 http://www.liquorium.com
Manhae Museum Hongseong, Chungcheongnam-do 031-744-3100 http://www.manhae.or.kr
Manhae Museum 033-462-2304 http://www.manmhae.net Lưu trữ 2013-06-15 tại Archive.today
Mireuksa Museum Iksan, Jeollabuk-do 063-836-7804 /840-3772 http://www.mireuksaji.org
Miribeol Folk Museum 055-391-2882 http://www.miribeol.org
Miryang Municipal Museum 055-354-3294 http://www.miryang.go.kr
Bảo tàng Mu Leung 033-763-1534 http://www.wmum.net
Mungyeongsaejae Museum 054-572-4000 http://www.mgsj.go.kr Lưu trữ 2007-06-12 tại Wayback Machine
Mungyong Coal Museum Mungyeong, Gyeongsangbuk-do 054-550-6424 http://www.coal.go.kr Lưu trữ 2004-03-22 tại Wayback Machine
Museum of African Art, South Korea Seogwipo, Jeju-do 064-738-6565 http://www.africamuseum.or.kr
Museum of cadastre and Local History 043-651-5115 http://www.forjijeok.com
Bảo tàng văn hóa Hàn Quốc Sân bay quốc tế Incheon
Museum of Natural Dye Art 053-743-4300 http://www.naturaldyeing.net
Museum of Won Buddhism History 063-850-3240 http://www.wonmuseum.net
Naju pear Museum Naju 061-331-5038 http://naju.go.kr Lưu trữ 2007-09-28 tại Wayback Machine
Bảo tàng nghệ thuật Nampo 061-832-0003 http://www.nampoart.co.kr
Nangye Jorean Classical Music Museum 043-742-8843 http://www.nangye-museum.or.kr Lưu trữ 2004-04-12 tại Wayback Machine
Bảo tàng máy tính Nexon http://www.nexoncomputermuseum.org
Ojukheon & Gangneung Municipal Museum 033-640-4482 http://www.ojukheon.or.kr
okgwa Art Museum 061-363-7278 http://www.okart.org
On Yang Folk Museum 041-542-6001 http://www.onyangmuseum.or.kr
O'sulloc Tea House Museum 064-794-5312 http://www.osulloc.co.kr
Pan Asia Paper Museum 063-210-8101 http://www.papermuseum.co.kr
The POSCO Museum Pohang 054-220-7720 http://museum.posco.co.kr
Samcheok Municipal Museum 033-575-0768 http://www.scm.go.kr Lưu trữ 2018-04-24 tại Wayback Machine
Sculpture Park of Keumkuwon 063-584-6770 http://www.keumkuwon.org
Seogwipo Citrus Museum 064-735-3381 http://www.citrusmuseum.com
Shin Museum of Art 043-264-5545 http://shinmuseum.org
Songgwangmae Memorial Museum 053-981-4562 http://www.skmuseum.com Lưu trữ 2009-09-08 tại Wayback Machine
Sound Island Museum 064-739-7782 http://www.sorisummuseum.com Lưu trữ 2007-10-10 tại Wayback Machine
Space Mom Museum 043-263-7767
Sudeoksa Museum 041-337-2902 http://www.sudeokmuseum.org Lưu trữ 2007-05-25 tại Wayback Machine
Sunwha Christian Museum of Art 042-525-3141 http://www.sunwha.or.kr Lưu trữ 2008-10-01 tại Wayback Machine
Taebaek Coal Museum 033-552-7730 http://coalmuseum.or.kr Lưu trữ 2007-10-25 tại Wayback Machine
Taeyeong Folk Museum 041-754-7942 http://www.tfmuseum.org
Tongdosa Museum 055-382-1001 http://tongdosamuseum.or.kr Lưu trữ 2005-12-16 tại Wayback Machine
Ui-Jae Art Museum 062-222-3040 http://www.ujam.org
Bảo tàng Uiryong 055-570-2230
Bảo tàng Ulsan Nam-gu, Ulsan 052-222-8501~3 http://museum.ulsan.go.kr Lưu trữ 2013-11-09 tại Wayback Machine
Ulsan Science Museum Nam-gu, Ulsan 052-220-1700~1701 http://www.usm.go.kr
Woljeongsa Museum 033-334-1817 http://www.woljeongsa.org
Woodblock Prints Museum 033-761-7885 http://www.gopanhwa.or.kr Lưu trữ 2007-03-01 tại Wayback Machine
Woojaegil Art Museum 062-224-6601 http://www.wooart.co.kr
Woongjin Education Museum 041-853-4569 http://www.wjem.or.kr Lưu trữ 2006-06-29 tại Wayback Machine
Yanggu Prehistoric Museum 033-480-2677 http://www.yanggu.go.kr
Yeo Jin Budda Gallery 042-934-8466 http://www.yeojinggallery.com[liên kết hỏng]
Yeongi Folk Museum 041-862-7449 email:yghMuseum@hanmir.com
Yong-il Folk Museum 054-261-2798
Youngwol Book Museum 033-372-1713 http://www.bookmuseum.co.kr Lưu trữ 2007-11-17 tại Wayback Machine

Liên kếtSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

  1. ^ “기관과 단체 /박물관 및 미술관 /한국(507)” (bằng tiếng Triều Tiên). Doosan Encyclopedia. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 11 năm 2004. Truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2014.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)