Danh sách loài Amanita

bài viết danh sách Wikimedia
(Đổi hướng từ Danh sách các loài Amanita)

Danh sách các loài nấm nổi tiếng trong chi Amanita bao gồm hơn 500 loài đã được đặt tên và các biến thể của chúng. Danh sách này phân loại theo phân chi và các đoạn của Amanita theo các tác giả/nhóm tác giả Corner and Bas (1962) và Bas (1969), cũng như Tulloss (2007). Các loài có tên in đậm và đánh dấu sao (*) là loài đặc trưng của section đó, với hai dấu sao (**) là loài đặc trưng của chi. Tên phổ biến được sử dụng theo các tác giả Tulloss (2007), Holden (2003), Arora (1986), và Lincoff (1981).

Phân chi Amanita sửa

Phân chi Amanita sửa

 
A. muscaria

Phân chi Vaginatae sửa

 
A.vaginata

Phân chi Caesareae sửa

 
A. caesarea

Phân chi Amanitina sửa

Phân chi Amidella sửa

Phân chi Roanokenses sửa

 
A. abrupta

Phân chi Phalloideae sửa

 
A. phalloides

Phân chi Validae sửa

 
A. flavoconia

Phân chi Lepidella (= Saproamanita) sửa

Phân chi Lepidella (= Saproamanita) sửa

Tham khảo sửa