Danh sách loài Amanita

bài viết danh sách Wikimedia
(Đổi hướng từ Danh sách các loài Amanita)

Danh sách các loài nấm nổi tiếng trong chi Amanita bao gồm hơn 500 loài đã được đặt tên và các biến thể của chúng. Danh sách này phân loại theo phân chi và các đoạn của Amanita theo các tác giả/nhóm tác giả Corner and Bas (1962) và Bas (1969), cũng như Tulloss (2007). Các loài có tên in đậm và đánh dấu sao (*) là loài đặc trưng của section đó, với hai dấu sao (**) là loài đặc trưng của chi. Tên phổ biến được sử dụng theo các tác giả Tulloss (2007), Holden (2003), Arora (1986), và Lincoff (1981).

Phân chi AmanitaSửa đổi

Phân chi AmanitaSửa đổi

 
A. muscaria

Phân chi VaginataeSửa đổi

 
A.vaginata

Phân chi CaesareaeSửa đổi

 
A. caesarea

Phân chi AmanitinaSửa đổi

Phân chi AmidellaSửa đổi

Phân chi RoanokensesSửa đổi

 
A. abrupta

Phân chi PhalloideaeSửa đổi

 
A. phalloides

Phân chi ValidaeSửa đổi

 
A. flavoconia

Phân chi Lepidella (= Saproamanita)Sửa đổi

Phân chi Lepidella (= Saproamanita)Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi