Danh sách các trò chơi Street Fighter

trang định hướng Wikimedia

Đây là những trò chơi điện tử thuộc trò chơi Street Fighter.

Street FighterSửa đổi

Street Fighter II seriesSửa đổi

 • Street Fighter II - The World Warrior
  Bản sửa chữa:
  • Street Fighter II - The World Warrior (ZX Spectrum, Commodore 64, Atari ST, Commodore Amiga, DOS)
  • Street Fighter II (Game Boy - bao gồm 4 phần đầu của SFII [SFII:TWW-SSFII])
  • Street Fighter II - The World Warrior (PlayStation - part of Street Fighter Collection Vol. 2(US)/Capcom Generation Vol. 5: Fighters(Japan))
  • Street Fighter II - The World Warrior (Sega Saturn
  • Street Fighter II - The World Warrior (Super Famicom/Super NES)
  • Street Fighter II - The World Warrior (Wii)
 • Street Fighter II' - Champion Edition
  Bản sửa chữa:
  • Street Fighter II' - Champion Edition
  • Street Fighter II' - Champion Edition (Super Famicom/Super NES - thuộc Street Fighter II Turbo - Hyper Fighting)
  • Street Fighter II' - Champion Edition (Mega Drive/Genesis - thuộc Street Fighter II' - Special Champion Edition)
  • Street Fighter II' - Champion Edition (PlayStation
  • Street Fighter II' (Sega Master System)
  • Street Fighter II' - Champion Edition (Sega Saturn
 • Street Fighter II' Turbo / Street Fighter II' - Hyper Fighting
  Bản sửa chữa:
  • Street Fighter II Turbo - Hyper Fighting (Super Famicom/Super NES)
  • Street Fighter II' - Special Champion Edition / Street Fighter II' Plus (Mega Drive/Genesis)
  • Street Fighter II' Turbo / Street Fighter II' - Hyper Fighting (PlayStation
  • Street Fighter II' Turbo - Hyper Fighting (Xbox 360 - có thể tải được qua Xbox Live Arcade, phát hành ngày 2 tháng 8 năm 2006)
 • Super Street Fighter II - The New Challengers
  Bản sửa chữa:
  • Super Street Fighter II - The New Challengers (Super Famicom/Super NES)
  • Super Street Fighter II - The New Challengers (Mega Drive/Genesis)
  • Super Street Fighter II - The New Challengers (PlayStation
  • Super Street Fighter II - The New Challengers (Sega Saturn
  • Super Street Fighter II - The New Challengers (Atari ST, Commodore Amiga, DOS)
  • Super Street Fighter II - The New Challengers (DOS - chỉ phát hành tại Mỹ)
 • Super Street Fighter II Turbo / Super Street Fighter II X - Grand Master Challenge
  Bản sửa chữa:
  • Super Street Fighter II Turbo / Super Street Fighter II X - Grand Master Challenge (Panasonic 3DO)
  • Super Street Fighter II Turbo (DOS, Amiga, Amiga CD32)
  • Super Street Fighter II Turbo / Super Street Fighter II X - Grand Master Challenge (PlayStation
  • Super Street Fighter II Turbo / Super Street Fighter II X - Grand Master Challenge (Sega Saturn
  • Super Street Fighter II Turbo / Super Street Fighter II X - Grand Master Challenge (PlayStation2 - thuộc Capcom Classics Collection Volume 2)
  • Super Street Fighter II Turbo/ Super Street Fighter II X - Grand Master Challenge (Xbox - thuộc Capcom Classics Collection Volume 2)
  • Super Street Fighter II X Grand Master Challenge for Matching Service (Dreamcast - chỉ phát hành tại Nhật Bản)
  • Super Street Fighter II Turbo Revival / Super Street Fighter II X Revival (Game Boy Advance)
  • Super Street Fighter II Turbo HD Remix (Xbox 360 - tải được qua Xbox Live Arcade, PlayStation 3 - tải được qua PlayStation Network.)
 • Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition
  Bản sửa chữa:

Street Fighter Alpha seriesSửa đổi

 • Street Fighter Alpha - Warriors' Dreams / Street Fighter Zero
  Bản sửa chữa:
  • Street Fighter Alpha - Warriors' Dreams / Street Fighter Zero (Game Boy Color)
  • Street Fighter Alpha - Warriors' Dreams (DOS - chỉ phát hành tại Mỹ)
  • Street Fighter Alpha - Warriors' Dreams / Street Fighter Zero (PlayStation)
  • Street Fighter Alpha - Warriors' Dreams / Street Fighter Zero (Sega Saturn)
 • Street Fighter Alpha 2 / Street Fighter Zero 2
  Bản sửa chữa:
  • Street Fighter Alpha 2 / Street Fighter Zero 2 (Super Famicom / Super NES)
  • Street Fighter Alpha 2 / Street Fighter Zero 2 (PlayStation)
  • Street Fighter Alpha 2 / Street Fighter Zero 2 (Sega Saturn)
  • Street Fighter Alpha 2 (DOS - chỉ phát hành tại Mỹ)
  • Street Fighter Zero 2' (PlayStation)
  • Street Fighter Alpha 2 Gold / Street Fighter Zero 2' (Sega Saturn - thuộc Street Fighter Collection)
  • Street Fighter Alpha 2 Gold / Street Fighter Zero 2' (PlayStation - thuộc Street Fighter Collection)
 • Street Fighter Alpha 3 / Street Fighter Zero 3
  Bản sửa chữa:
  • Street Fighter Alpha 3 / Street Fighter Zero 3 (PlayStation)
  • Street Fighter Alpha 3 / Street Fighter Zero 3 - Saikyou-ryuu Dojo (Sega Dreamcast) - Chơi trực tuyến
  • Street Fighter Zero 3 (Sega Saturn - chỉ phát hành tại Nhật)
  • Street Fighter Alpha 3 Upper / Street Fighter Zero 3 Upper (Game Boy Advance)
  • Street Fighter Alpha 3 Max / Street Fighter Zero 3 Double Upper (PSP)

Trong Street Fighter Zero Fighters Generation bao gồm (PlayStation 2):

  • Street Fighter Zero 2 Arrange (Street Fighter Alpha 2)
  • Street Fighter Zero 2 Alpha Arrange (Street Fighter Zero 2')
  • Street Fighter Zero 3 Arrange (Street Fighter Zero 3 Upper)
  • Hyper Street Fighter Zero

Street Fighter III seriesSửa đổi

 • Street Fighter III: New Generation
  Bản sửa chữa:
  • Street Fighter III: New Generation (Sega Dreamcast - thuộc Street Fighter III: Double Impact)
 • Street Fighter III: 2nd Impact - Giant Attack
  Bản sửa chữa:
  • Street Fighter III: 2nd Impact - Giant Attack (Sega Dreamcast - thuộc Street Fighter III: Double Impact)
 • Street Fighter III: 3rd Strike - Fight for the Future
  Bản sửa chữa:
  • Street Fighter III: 3rd Strike - Fight for the Future (Sega Dreamcast)
  • Street Fighter III: 3rd Strike - Fight for the Future (PlayStation 2 - chỉ phát hành tại Nhật, thuộc Street Fighter Anniversary Collection ở Bắc Mỹ)
  • Street Fighter III: 3rd Strike - Fight for the Future (Xbox - thuộc Street Fighter Anniversary Collection)

Super Street Fighter IV seriesSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi